Tampereen seurakuntien ja Elokapinan yhteistilaisuus on ylilyönti

Luonnon monimuotoisuuden suojelu kuuluu meidän jokaisen vastuulle. Kristittynä näen, että se on myös Raamatun mukainen toimintatapa. Viljele ja varjele luontoa on Raamatussa jopa käsky.

Sinänsä toki vuoropuhelu ja keskustelu kaikkien ihmisten kanssa on tärkeää ja on myös tärkeää kuulla ihmisiä ahdistavat asiat. En kuitenkaan itse näe hyvänä toimintatapana järjestää ympäristönsuojeluun liittyvää tilaisuutta ja julkista ulostuloa tahon kanssa, joka tietoisesti toimii lain vastaisesti. Kirkko olisi voinut valita yhteistyötahon tarkemmin.

Moni tamperelainen on kokenut arkun käyttöönoton tässä kohden loukkaavana. Arkkuun liittyy hyvin vahvoja ja henkilökohtaisia surun kokemuksia, ja arkun tuominen avoimeen julkiseen tilaan on herättänyt kummastusta ja mielipahaa. Omasta mielestäni Tampereen seurakunnat ovat myös tässä kohden tehneet virhearvion.

Seurakunnan luottamushenkilönä olen saanut kyselyjä siitä, ketkä päätöksen ovat tehneet. Luottamushenkilönä haluan tuoda esille, ettei tätä asiaa ole käsitelty päätöksenteon näkökulmasta luottamushenkilöiden kesken. Itsekin olen lukenut asiasta lehdistä päätöksenteon jälkeen. Tulevaisuudessa Tampereen seurakuntien kannattaa käyttää harkintaa tarkemmin.

Kaikesta huolimatta luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on asiana tärkeä ja meidän kaikkien tulee jatkaa työskentelyä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.


Sirpa Pursiainen

Tampereen yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Tampereen yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Messukylän seurakuntaneuvoston jäsen

Siirretään laadukkaat palvelut hyvinvointialueille

Sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on yksi tärkeimmistä kuntien tehtävistä tällä valtuustokaudella. Muutos vaatii vahvaa muutosjohtamista. Iso osa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle töihin. Vaikkakin oletettavasti monella fyysinen työpaikka pysyy vähintään alkuun samana, herättää muutos aina tunteita. Lisäksi kuntalaisilla on tarve saada ajankohtaista tietoa, mikä muuttuu ja mikä ei muutu.

Kaupungin näkökulmasta muutoksia tulee talouteen ja toiminnan organisoimiseen. Hyvinvointia tukevat palvelut jäävät kunnan vastuulle ja ”vahvemmat palvelut” siirtyvät hyvinvointialueelle. Saumattomien palvelujen toimivuuden turvaamiseksi tarvitaan ennakointia ja keskustelua jo nyt valmisteluvaiheessa sekä uuden hyvinvointialueen valtuuston aloittaessa tehtävät.

Kuntalaisten näkökulmasta on tärkeää palvelujen saatavuus. Käytännössä kuntien tulee huolehtia siitä, että palvelut siirtyvät hyvänä ja toimivana kokonaisuutena hyvinvointialueille. Järjestämisvastuuseen kuuluu lakisääteisten palveluiden turvaaminen. Vaikka järjestämisvastuu eli lakisääteisten tehtävien hoitaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa siirtyy hyvinvointialueelle, on vastuu edelleen kunnilla. Käytännössä kunnat eivät saa lipsua vastuustaan nyt.

Kuntien budjettien tulee sosiaali- ja terveyspalveluihin olla riittävä. Kunnan intresseissä tulee olla kuntalaisten hyvinvointi ja palveluiden laadukkuus, vaikka järjestävä taho muuttuu. Mikäli kunnat alibudjetoivat nyt, tulee välttämättä tarve lisätä kuluja palvelujen siirtyessä hyvinvointialueille. Lopulta veronmaksaja tuntee tämän kukkaron keventyessä. Kunnat tekevät lyhytnäköistä ja veroja nostavaa politiikkaa, mikäli palveluiden toimivuudesta ei huolehdita. Tehdään eri kunnissa vastuullista politiikkaa valmistellessamme budjetteja alkaneelle valtuustokaudelle.

Sirpa Pursiainen

KD Tampereen valtuustoryhmän pj

Pirkanmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsen

Elinvoimaa paikallisesta yrittäjyydestä

Olen huolissani ideologisesti kasvaneesta vastakkainasettelusta julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä yrittäjäkielteisyyden kasvamisesta. Mielestäni on käsittämätöntä, että osa poliitikoista viljelee jatkuvasti mielikuvaa ahneista yrittäjistä. Tosiasiallisesti ainoastaan yrittäjät luovat pohjan hyvinvointiyhteiskunnallemme, sillä yrittäjyyden ja työnteon kautta hyvinvointipalvelut rahoitetaan verovaroin.

Tarvitsemme yrittäjäystävällistä politiikkaa varmistaaksemme hyvinvointipalvelut sekä pitääksemme kuntien muut palvelut nykyisellä tasolla. Meidän tulee huomioida yritykset kaavoituksessa, suosia paikallisia yrityksiä kuntien hankinnoissa ja edistää yritysten kasvumahdollisuuksia. Koronan, ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden heikkenemisen vuoksi talouden näkökulmasta on välttämätöntä tehdä kaikki mahdollinen työllisyyden edistämiseksi sekä yritysten pitämiseksi Tampereen seutukunnalla.

Moni yrittäjä tekee paljon hyvää sen lisäksi, että on työllistämisen kautta tarjoamassa leivän monen perheen pöytään. Miltei kaikki yrittäjät kokevat perustelluksi sen, että yhteiskunta huolehtii heikommista, kuten ikäihmisistä ja vammaisista. Moni yrittäjä kuitenkin samanaikaisesti ihmettelee verovaroin kerätyn rahan huolettoman käyttämisen trendiä. Vastuullinen kunta huolehtii taloudesta, ennakoi tulevia pakollisia menoja ja tekee kaikkensa varmistaaksensa selviämisen tulevista vuosista.  

Paikallisten yrittäjien tukeminen varmistaa veroeurojen ohjautumisen omalle kunnalle. Monesti paikallisen yrittäjän tuotteiden valitseminen tuo laatua ja on kuljetuskustannusten minimoimisen vuoksi iso ekoteko. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Tampereen tulisi kiinnittää erityistä huomiota paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Vastakkainasettelun ja yrittäjäkielteisyyden sijaan arvostetaan yrittäjiä ja rakennetaan yhdessä elinvoimaista ja hyvinvoivaa Tamperetta.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja (YTM), kaupunginhallituksen varajäsen (KD)

Huumeongelmiin puututtava ja tytöille ja naisille tarjottavia palveluja kehitettävä

Suomessa huumeiden käyttäminen on hälyttävästi lisääntynyt. Huumeiden käytön lisääntyminen kertoo arvomuutoksen lisäksi varhaisen tuen puuttumisesta sekä toimimattomasta lastensuojelusta, mielenterveyspalveluista ja päihdepalveluista. Valitettavasti monella huumeiden käyttäjänaisella on kokemushistoriassaan lapsuuden hyväksikäyttöä, perheväkivaltaa ja kaltoinkohtelua. Lisäksi valitettavan moni nainen päättyessään huumemaailmaan myy itseään rahoittaakseen huumeiden käyttöä.

Lastensuojelun resurssit tulee saada kuntoon. Seksuaaliset hyväksikäyttökokemukset tulee tutkia tarkoin ja riittävä apu ja tuki tulee tarjota uhreille. Perheväkivaltatilanteissa niin ikään terapiatukea tulee tarjota jokaiselle lapselle. Lapsi on uhri silmännäkijänä silloinkin, kun väkivalta kohdistuu omaan vanhempaan, eikä suoraan lapseen. Turvakodeissa tulee olla riittävästi paikkoja, jotta akuutissa tilanteessa aina löytyy turvapaikka, jonne voi hakeutua.

Mielenterveyspalveluissa tulee painopistettä siirtää varhaiseen puuttumiseen sekä terapiaan. Aivan liian usein yhteiskunnassamme ratkaisuksi tarjotaan mielialalääkkeitä selvittämättä mielenterveysongelmien synnyn juurisyitä. Pahimmillaan lääkitys vain edesauttaa ongelman syvenemistä ja pitkittymistä ja muodostuu osaksi mahdollista päihdeongelmaa.

Päihdehuoltoon tulee päästä ja koko palvelukokonaisuutta tulee kehittää. Kykyä kohdata traumatisoituneita naisia tulee kehittää, jotta he pääsevät eheytymään mahdollisista prostituution kokemuksista, väkivallan kokemuksista sekä syvemmistä lapsuudessa tapahtuneista haavoittavista kokemuksistaan.

Raskaana oleville naisille tulee saada lainsäädäntöön pakkohoitomahdollisuus, jotta viaton syntymätön lapsi ei joutuisi kohtaamaan tätä maailmaa vieroitusoireisena ja pahimmillaan joutua kärsimään lopun elämäänsä keskushermoston ja elinten sairauksista.

Olen erittäin huolestunut huumemyönteisen keskustelun lisääntymisestä viranomaisten ja joidenkin poliitikkojen toimesta. Tarvitsemme arvomuutosta, jossa päihteiden käyttöä ei ihannoida, vaan ihannoidaan halua elää täyttä elämää ilman päihteitä.


Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja, Hyvänolon Elämänpuu Oy

KD naisten liittohallituksen edustaja, KD Naisten Pirkanmaan piirin edustajana

Teisko ansaitsee hyvät palvelut

Me Teiskossa asuvat tiedämme arjestamme, kuinka upea luonto ympärillämme on ja kuinka hieno paikka tämä on asua. Viime valtuustokauden alussa sain pormestariohjelmaan kirjauksen luontomatkailun kehittämisestä Teiskoon. On hienoa, että Visit Teisko syntyi sen pohjalta ja muutama matkailualan yrittäjä on tehnyt tiiviimpää yhteistyötä. On myös hyvä, että kaavoituksessa matkailualan kehittämisalueet, on merkitty ja samalla säästetty virkistyskohteeksi yksi Tampereen luontohelmistä eli Maisansalon lenkkipolku, josta Koljonselkä avautuu. Rakentamista olisi tullut mahdollistaa kaavassa laajemmin.

Potentiaalia ja mahdollisuuksia alueella on kuitenkin enemmän. Luontomatkailun kehittämistä tulee jatkaa myös seuraavalla valtuustokaudella. Alueelle on toivottu frisbeegolfrataa ja se on ehdottomasti kannatettava hanke. Frisbeegolfradan rakentamisessa uskon kaupungin tulevan vastaan ja sitä kautta saamme yhden harrastusmahdollisuuden alueen asukkaille ja lisäksi alanharrastajia vierailemaan täällä. Tämä on yksi keino rakentaa myönteistä kuvaa Teiskosta.

Teiskolaiset ansaitsevat hyvät palvelut. Pidän täysin käsittämättömänä sitä, että joudumme kerta toisensa jälkeen puolustamaan koulujamme ja terveysasemaamme. Onneksi Terälahden koulu ja Kämmenniemen terveysasema saatiin säilytettyä tälläkin kertaa. Kämmenniemen koulu ansaitsee tulla korjatuksi nopealla aikataululla ja oli tärkeää, ettei kaupunginhallituksen esittelyssä ollut aikatauluehdotus edennyt käsittelyyn asti.

Julkisen liikenteen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta silti juuri Teiskoon ollaan jatkuvasti kohdentamassa heikennyksiä. Toivottavasti alueen asukkaiden palautteet kuullaan päätöksenteossa. Julkisen liikenteen lisäksi kevyenliikenteen väylät ovat tärkeitä. Toivon, että seuraavan valtuustokauden aikana saamme pyörätien Kämmenniemen ja Terälahden välille. Tämä mahdollistaisi turvallisen kulkemisen ekologisesti kauppaan, harrastuksiin, lasten keskinäisiin vierailuihin ja kuntoiluun. Samalla jo olemassa oleva pyöräilyreitistö pitenisi ja turvallisuus kohenisi kantakaupunkilaisille.

Onneksi meillä on Teiskossa hienosti edelleen yhteisöllisyyttä. Tämä on asia, jota meidän kaikkien kannattaa vaalia. Vahvalla yhteistyöllä saamme asioita eteenpäin.

Sirpa Pursiainen Kaupunginhallituksen varajäsen, varavaltuutettu

Toimitusjohtaja (YTM)