Ansioluettelo

KOULUTUS:

Korkeakouluopinnot

2003 – 2007 Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Pääaine: Sosiaalityö kokonaisarvosanalla 5 (erinomaiset tiedot). Gradu arvosanalla M.

Sivuaineet:

Opettajan pedagogiset opinnot 39 opintoviikkoa

Tiedotusoppi 15 opintoviikkoa

Erityispedagogiikka 7 opintoviikkoa

Muut tutkintoon sisältymättömät yliopisto-opinnot:

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus 35 opintoviikkoa

Kansainvälinen politiikka 35 opintoviikkoa

Valtio-oppi 15 opintoviikkoa

Kansantaloustiede 6 opintopistettä

Julkisoikeuden perusteet 3 opintopistettä

25.2-27.4.2010 Ryhmänohjaaja koulutus (4op)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

15.9.2008-syksy 2009 Terveystiedon perusopinnot, verkko-opintoina, 25 opintopistettä

Jyväskylän, Kuopion ja Oulun yliopistojen yhteistyönä

24.10.2008-8.6.2009 Opiskelijan ohjaajana sosiaalialalla -koulutus, 10 opintopistettä, ammatillinen täydennyskoulutus SosUnipol/Utopia -hanke

Yhteistyötä sosiaalialan koulutuksessa ja sen kehittämisessä – Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

18.4. 2008-13.5.2009 Tampereen seudun aikuissosiaalityön täydennyskoulutus  8 opintopistettä

Tampereen seudun aikuissosiaalityön kehittämishanke AKSELI:n ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus yhteistyönä

Muu koulutus

1998 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 100 opintoviikkoa

Suuntautuminen: Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Tampereen Terveydenhuolto-oppilaitos

Operation Mobilisation

6.1.1999- 15.5.2000 Global Action training

1999 Nukketeatteriseminaari

(kuinka kommunikoida kansainvälisesti)

Teri Drake

2000 Johtajakoulutus “Intensive Training”

2002 Hygieniapassin suorittaminen

30.11.2001- 21.4.2002 Lähetystyön esikoulutus, Suomen Lähetysseura

15.5 – 27.6.2006 Yrittäjäkurssi

Pirkanmaan TE-keskuksen tilaama, Yritysura Ky

Syksyllä 2006 YK:n vuosituhattavoitteita koskeva koulutus

3 seminaariviikonloppua

UNDP

29.3 – 10.5 2007 Strategisen ajattelun ja suunnittelun perusteet kurssi Tampereen kaupunki

8-9.10.2008 JUKO ry:n luottamusmieskoulutuksen peruskurssi 1

11-12.3.2009 JUKO ry:n luottamusmieskoulutuksen peruskurssi 2

KIELITAITO:

Englanti Kiitettävä

Ruotsi Tyydyttävä

TYÖKOKEMUS:

1.1.2014- Sosiaali- ja terveysalan opettaja

– 1.12.2014 alkaen Opetussuunnitelmatyön koordinointi sosiaali- ja terveysalalla

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

1.8.2012-31.12.2013 Projektipäällikkö Tampereen seudun ammattiopisto TREDU/Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (virkavapaalla opettajan työstä lukuvuosi 2012-2013)

– Nappiparisto – vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen, 1.8.2012-30.10.2013, OPH

– Työssäoppimisen laajentamisen kokeilun valtakunnallinen koordinointihanke, 1.1.2010-7.4.2014, OPH

– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen opas koulutuksen järjestäjille 1.8.2012-31.12.2013, OPH

– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppaan sähköisen sisällön työstäminen 10.6.2013-31.12.2013, OPH

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

1.8.2009-31.12.2012 Sosiaali- ja terveysalan opettaja, projektipäällikkö

– Ammattipeda sivuston pedagogiset toimintamallit, yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa, 1.8-31.12.2012

– Pirkanmaan sotereppu -hanke 1.8.2009 – 31.5.2010 projektitoimija

– Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittaman kansainvälisen Noba2 seminaarin järjestelyt, kevät 2010

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

1.3.2008- 31.7.2009 Sosiaalityöntekijän virassa, aikuissosiaalityössä

– Erityisvastuualueena päihdepalvelujen kehittäminen

– Ennalta ehkäisevän päihdetyön läänin yhdyshenkilö

– Yhdyshenkilönä syyttäjänvirastoon, kriminaalihuoltoon ja sovittelutoimistoon

Kangasalan kunta

Yrittäjänä  FACE training center

1.9.2006-31.1.2008 Koulutuspalvelut

1.3.2014- Kustannus 

Suurimmat yhteistyötahot:

– Cimson Oy (työvoimapoliittisten aikuiskoulutusten tuntiopettajana 1.9.2006 alkaen)

– Eximia Oy (sosiaalityön valmennuskurssin opettajana toimiminen, lähihoitajien koulutuksen opettajana toimiminen Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksessa ja osastosihteerien koulutuksen opettajana Amiedussa)

1.9.2007- 31.1.2008Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Pirkanmaalla

 Cimson Oy (työsuhteessa)

30.8.2007 – 9.6.2008 Sivutoiminen tuntiopettaja

Hoitotyön, ensihoidon ja fysioterapian koulutusohjelmat

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

19.6 – 28.7.2006, Sosiaalityöntekijän viransijaisena lapsiperhepuolella

31.7 – 4.8.2006 Tampereen kaupungin läntinen sosiaaliasema

16 – 22.8.2006 Sosiaalityöntekijän työt

Tampereen kaupungin Hatanpään sosiaaliasema

Kevät 2006 Sosiaalityön valintakokeeseen valmentavan kurssin opettajana sekä 40 -sivuisen teoriakoosteen valmistamisen

Eximia Oy

20.6 – 28.8.2005 Sosiaalityöntekijän työt

Tampereen kaupungin Tammela keskus

23.3.2004 – 12.5.2005 Koulukuraattorin sijaisuuksia

Tampereen Normaalikoulu

Kesät 2002, 2003, 2004 Organisoijana ja vetäjänä Operaatio Tie -projektissa

(7- hengen nuorten ryhmä)

1.12.2002-3.1.2004 Lähihoitajan sijaisuuksia

 Koukkuniemen vanhainkoti

3.9.2001- 17.9.2009 Lastensuojelulain alaisena tukihenkilönä

Tampereen kaupunki

1.8.2001- 15.11.2002 Apulaisjohtajana, lähihoitajana

English Daycare Sunshine Oy

20.11.2000- 8.4.2001 Lähihoitajana työskentely vanhainkodissa

 Tuulikkikoti Oy

2000 – Esiintymistaidon kouluttaminen erilaisissa tapahtumissa

JULKAISUT:

2018 Pohtiolammen salaisuus FACE training center

2018 Light of the night FACE training center

2017 UNOHDETUT – Vanhuus satavuotiaassa Suomessa FACE training center

2016 Taigan taikaa (Käännetty myös englanniksi, japaniksi ja kiinaksi) FACE training center

2014 Sielun porteilla – kastepisarvoita iholla. Omakustanne.

2012 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous. Edita

2012 eAmmatillinen kasvu ja ohjaus hoitotyössä. SanomaPro

2011 Lähihoitajana yhteiskunnassa oppikirja. Edita.

2006 ”Lamasta luovuuteen. Rukouksessa on voimaa 1990 -luku” teoksessa Kummulta näkyy kauas. Suomen Lähetysseura ry.

1997 Runoja teoksessa Kirja Rippilapselle. Gummerus.

LUOTTAMUSTOIMET

2019- Tampereen yhteinen kirkkoneuvosto ja YKN:n edustajana viestinnän johtokunnassa

2019- Tampereen yhteinen kirkkovaltuusto

2019- Messukylän seurakuntaneuvoston jäsen

2017- Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen

2017- Tampereen kaupungin varavaltuutettu, KD

29.6.2016- SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun hallituksen jäsen

1.9.2012 – Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan jäsen

1.1.2013 – Tampereen kaupungin avopalvelujen johtokunnan jäsen

1.12.2010 – 31.12.2012 Tampereen kaupungin avopalvelujen johtokunnan puheenjohtajana

1.8.2008 – 31.7.2009 JUKO ry:n varaluottamusmiehenä, Kangasalan kunta

2007 – 2009 Pikassos Oy:n hallituksen jäsen, (2008-2009 varapuheenjohtajana)

Tampereen kaupungin edustajana

2009 -2011 Pikassos Oy:n hallituksen varajäsen

Tampereen kaupungin edustajana

2007 – 2008 Tampereen kaupungin laitoshoidon johtokunnan varajäsen

1.10 .2006- 28.2.2009 Tampereen käräjäoikeuden lautamiehenä

Luottamustoimet puolue, järjestö- ja yhdistystoiminnassa

2019 KD Pirkanmaan piirin puheenjohtaja, puoluehallituksen jäsen

2018 KD Pirkanmaan piirin puheenjohtaja, puoluehallituksen jäsen

2011 Kristillisdemokraattien liikkuvana neuvottelijana hallitusneuvotteluissa

2011, 2016 KD Pirkanmaan piirin varapuheenjohtaja

2010 KD Tampereen paikallisosaston johtokunnan sihteeri

1.1 – 31.12.2007 Suomen Kristillisdemokraattien Pirkanmaan piiri ry:n toiminnanjohtajana

1.1-21.11.2007 Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän sihteerinä

2006 – 2007 Kristillisdemokraattien Tampereen paikallisosaston nuorisojaoksen puheenjohtajana

2007 Kristillisdemokraattien Tampereen paikallisosaston johtokunnan jäsen

1.3. 2006 – TAMK työelämäjakson ohjausryhmän jäsen “Opettajien 28.11.2007 työelämäjakso sekä ohjaus”

AKAVA Pirkanmaan edustajana

2006 Kristillisdemokraattien (KD) nuorten varapuheenjohtajana

– KD puoluehallituksen jäsen

– Osallistuminen ASEM6 -konferenssiin

1.1 – 30.4 2006 KD nuorten osa-aikainen järjestöpäällikkö

2006 KD Pirkanmaan piirin tiedotusryhmän jäsen

2005 – 2006 AKAVA Pirkanmaan aluetoimikunnan aluesihteerinä

– Vastuualueena myös internet sivujen ylläpito sekä tiedotus

– Vastuussa AKAVA Pirkanmaan opiskelija foorumista

– Päävastuu Tampereen yliopistolla järjestetyn tilaisuuden ”Opiskelijasta tulevaisuuden yrittäjäksi” järjestämisestä

– Osallistuminen Pirkanmaan AKAVA:n, STTK:n ja SAK:n yhteistyötapaamisiin AKAVAn edustajana

2004 – 2005 Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry:n hallituksen jäsen, vastuualueena kansainväliset asiat

– Edustin Suomen sosiaalialan opiskelijoita Kyproksella toukokuussa 2005 järjestetyssä “Social work 2005 ” seminaarissa

Syksy 2005 Talentian lehtineuvostossa TASO ry:n edustajana

2005 Tampereen yliopiston kristityt opiskelijat Pilke ry:n puheenjohtajana

2004 – 2005 Globaali sosiaalityö ry:n hallituksen jäsen

– Järjestin seminaarin “Maahanmuuttajanaisen arkea Suomessa”

– Maailmanparantajat opintopiiristä vastaaminen

Muuta:

2014 Miehen Tie -näytelmän käsikirjoitus ja ohjaus, Birgitan teatteri

1998 – Pantomiimiesityksiä ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa

1998- Puhujana ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa

Vuonna 2000 Nukketeatteriesitysten esittäminen kouluissa kahden kuukauden ajan

KANSAINVÄLINEN KOKEMUS

Joulukuu 2004 – Vierailin Intiassa Tampereen yliopiston ryhmän kanssa tammikuu 2005 evaluoimassa Ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöprojektia Tharin autiomaassa

Toukokuu 2004 Opintomatkan järjestäminen sosiaalialan opiskelijoille Pietariin

6.1.1999 – 15.5.2000 Lähetys,- kehitysyhteistyö

(Australia, Uusi-Seelanti ja Aasian eri maat)

MV Doulos

– Esiintyminen kansainvälisissä illoissa

– Toimin kirjoittajana lehdessä Cherry Red

Olen matkustanut yli 40 maassa

ATK – taidot

Word, Open office, Excel, Tixel, Effica, Moodle, Kurre, Primus, Wilma, wiki -sivut, Live Meeting, Internetin yleiskäyttö ja Internet -sivujen ylläpito.

MUUT TAIDOT

Koulutustaidot

Vahva organisointi- ja johtamiskyky

Projekti ja kehittämistyössä vaadittava osaaminen

Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen (kuten luokkaopetus, työelämäyhteistyö, verkkolähtöinen opetus, etäopetus)

Tietoa ja kokemusta monista kulttuureista ja eri maiden elinoloista

Järjestöosaaminen sekä hallitustyöskentelyn ja kokouskäytäntöjen osaaminen

Ajokortti B

HARRASTUKSET

Luonnossa liikkuminen: sienestys, marjastus, vaellus

Urheilu; nykyään kuntourheilu, aikaisemmin harrastin kilpahiihtoa ja kilpajuoksua

Öljyväreillä maalaaminen

Kirjoittaminen

Valokuvaus

Matkustaminen

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s