Eduskuntavaalit 2023

IKÄÄNTYVILLE VARMISTETTAVA HOITOPAIKAT

 • Riittävä rahoitus ikääntyvien palveluihin
 • Ikääntyvät tarkoituksenmukaisille hoitopaikoille
 • Varmistetaan hoitajien riittävyys

Jokaisen tulee saada ikääntyä turvallisin mielin, tietäen saavansa tarvitsemat palvelut

TOIMIVAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

 • Akuutissa tilanteessa apua saatava heti
 • Terapiaan päästävä kolmen kuukauden sisällä
 • Kokonaisvaltaista päihdehoitoa tarjottava

Särkyneen mielen hoito on yhtä tärkeää kuin murtuneen jalan!

HYVINVOIVAT PERHEET

 • Perhevaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon
 • Apua ja tukea varhaisessa vaiheessa koko perheelle
 • Perheiden sosiaaliturvaa kehitettävä

Perheet ovat yhteiskunnan tärkein tukijalka

REHELLINEN JA VASTUULLINEN TALOUSPOLITIIKKA

 • Emme voi elää velaksi
 • Jokaisen tulee kantaa vastuuta kykynsä mukaan
 • Yrittäjät luovat työllisyyttä ja talouskasvua

Kyetäksemme huolehtimaan palveluista, meidän tulee huolehtia myös taloudesta