HYVINVOIVAT PERHEET

Perheet ovat yhteiskunnan tärkein tukijalka

  • Lainsäädäntöä, palvelujärjestelmää, sosiaaliturvaa koskevassa päätöksenteossa aina tehtävä perhevaikutusten arviointi
  • Hyvinvointialueilla ja kunnissa toteutettava perhevaikutusten arviointia: kaavoitus, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut

Apua ja tukea varhaisessa vaiheessa koko perheelle

  • Lapset huomioitava tilanteissa, joissa vanhempi on tuen tarpeessa (esim. sairaus)
  • Kotihoitoa tarjottava tarvittaessa perheille, etenkin yksinhuoltajille ja nepsylapsiperheille

Perheiden sosiaaliturvaa kehitettävä

  • Perheellisille opiskelijoille parempi sosiaaliturva
  • Yksinhuoltajille riittävä taloudellinen tuki
  • Lasten sairauksien ja tuentarpeista johtuvaa omaishoitoa kehitettävä