TOIMIVAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Akuutissa tilanteessa apua saatava heti

 • Palveluita oltava riittävästi ja varattava riittävä rahoitus mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 • Psykiatreja ja päihdelääkäreitä koulutettava nopealla aikataululla lisää
 • Matalan kynnyksen keskusteluapua lisättävä
 • Tunnetaidot osaksi opetussuunnitelmia
 • Opettajien koulutukseen lisättävä psykososiaalisen tuen ja varhaisen tuen antamisen tuki

Terapiaan päästävä kolmen kuukauden sisällä

 • Terapeutteja koulutettava
 • Säädettävä lakiin terapiatakuu

Kokonaisvaltaista päihdehoitoa tarjottava

 • Päihdehoitoon tulee aina sisällyttää psykososiaalinen tuki
 • Päihdehoitojaksojen tulee olla riittävän pitkiä
 • Mielekästä tekemistä ja asunto varmistettava
 • Vankilasta vapautuville varmistettava riittävä tuki, asunto ja mielekäs tekeminen
 • Velkajärjestelyihin tukea
 • Omaiset ja läheiset huomioitava osana hoitoa

Särkyneen mielen hoito on yhtä tärkeää kuin murtuneen jalan!