IKÄÄNTYVILLE VARMISTETTAVA HOITOPAIKAT

Riittävä rahoitus ikääntyvien palveluihin

 • Ennakoidaan palvelutarpeet
 • Kehitetään tiedolla johtamista
 • Huomioidaan todelliset kustannukset

Ikääntyvät tarkoituksenmukaisille hoitopaikoille

 • Ensihoitoa kuormittavat sekä paljon kotihoitoa tarvitsevat yhteisölliseen asumiseen
 • Varmistetaan, että puolisot saavat asua yhdessä
 • Asiakasohjausta kehitettävä

Varmistetaan hoitajien riittävyys

 • Työvaltaisen koulutuksen lisääminen
 • Hoiva-avustajien suhteellista määrää lisättävä
 • Aikaa kirjaamisesta asiakkaalle
 • Henkilöstövuokraus yrityksille asetettava kattoraja ansainnalle
 • Työnantajan mahdollisuuksia puuttua jatkuviin poissaoloihin lisättävä
 • Hoitajien riittävyyden näkökulmasta arvioitava kotihoidon tarkoituksenmukaisuus (kotihoidossa työntekijöiden aika menee pitkälti matkustamiseen)

Jokaisen tulee saada ikääntyä turvallisin mielin, tietäen saavansa tarvitsemat palvelut