Aikaisemmat vaalit

Hyvinvointialuevaalit 2023 vaaliteemat:

Perheiden parhaaksi

Perhe on yhteiskunnan ja hyvinvoinnin tärkein tukipilari. Kunnan tulee tehdä politiikkaa perheiden parhaaksi ja perhevaikutusten arvioinnin tulee olla osana päätöksentekoa. Vanhemmuuden ja parisuhteen tueksi tulee tarjota tukipalveluja. Perheiden tulee saada oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tukea, kuten lapsiperheiden kotipalvelua. Politiikalla luodaan mahdollisuudet perheiden mahdollisuuksiin elää täyttä elämää kotikunnassa.

# Perheiden parhaaksi

# Lasten asialla

Senioritakuu – osallisuus kuuluu kaikille

Elämän merkityksellisyys syntyy osallisuuden tunteesta ja osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan tulee varmistaa senioreille harrastusmahdollisuudet sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuudet kaikkiin kunnan tarjoamiin toimintoihin ja palveluihin. Rakentamisen ja palvelujen tuottamisessa tulee varmistaa fyysinen ja asenteellinen esteettömyys, saavutettavuus ja saatavuus. Ihminen on arvokas vauvasta vaariin ja muksusta mummiin.

# Osallisuus kuuluu kaikille

# Jokainen on arvokas

# Senioritakuu

Pidetään huolta nuoresta – STOP huumeille

Nuorissa on paikkakuntamme tulevaisuus. Nuorten hyvinvoinnista, osaamisesta ja työllistymisestä täytyy pitää hyvää huolta. Huumeet ovat suuri riski erityisesti nuorille. Ennaltaehkäisevän päihdetyön tulee olla aidosti toimivaa ja päihteiden käyttöön tulee puuttua tehokkaasti jo varhaisessa vaiheessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee tarvittaessa päästä nopeasti ja perheillä tulee olla tiedossa, mistä voi saada nuorelle apua. Nuorelle ja hänen perheelleen tulee tarjota rinnalla kulkija kuntoutumisen ja työllistymisen toteutumiseksi. Nuorille tulee kehittää työllistymispolkuja syrjäytymisen estämiseksi. Kukaan ei saa jäädä kelkasta ja kaikille tulee varmistaa myös katto pään päälle.Nuoret pääsevät kuorestaan, kun aidosti välitämme ja näytämme sen myös poliittisissa päätöksissä.

# STOP huumeille

# Pidetään huolta nuoresta

# Less drugs – more hugs 

Elinvoimaa paikallisesta yrittäjyydestä

Elinvoimainen kunta luo edellytyksiä paikalliselle yrittämiselle. Yritysystävällinen kunta huomioi yritysten tarpeet päätöksenteossaan, kuten kaavoituksessa, kilpailutuksessa ja tulevaisuuden kehityssuunnitelmia linjatessa. Paikalliset pk-yritykset ovat yleensä ekologisia, ketteriä ja toiminnan arvoissa korostuu paikallisen hyvinvoinnin lisääminen. Kunnan talous on riippuvainen työllistävistä yrityksistä ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö luo vakaan pohjan talouteen. Yritysten kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja toiminnan laajenemisen tukeminen luo kunnan ja kansantalouden kasvua. Paikallisuutta tulee painottaa kunnan omissa hankinnoissa. Yrittäjäystävällinen paikallispolitiikka lisää tavallisen kuntalaisen kukkaroon euroja ja tuo laatua palveluihin.

# Paikallinen yrittäjyys

# Yrittäjäystävällinen kunta

Vehreämpi huominen

Luonto on elintärkeä osa ihmisen elämää ja toimii lähteenä ihmisen hyvinvoinnille. Korostamme Luojan luoman luonnon läheisyyden ja läsnäolon tärkeyttä jokaiselle ihmiselle. Viihtyisät ja luonnonläheiset asuinalueet sekä elävä maaseutu mahdollistavat mielekkään asumisen jokaiselle. Kuntasuunnittelussa tulee varmistaa riittävä määrä virikkeellisiä puistoalueita sekä virkistys- ja ulkoilualueita. Elinvoiva maaseutu ja maatalous ovat tärkeä osa omavaraisuutta ja suomalaista kansalaisidentiteettiä. Puhtaat kalastus- ja uimavedet, lintutornit sekä kukkaniityt piristävät arjessa. Luonnon läheisyyttä ja liikkumista luonnossa edistävät päätökset ovat satsaus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Paikallisen luontomatkailun kehittäminen lisää kunnan vetovoimaa. Läheltä ostaminen on osa paikallisen toiminnan ja ympäristön tukemista. Vehreys on kokonaisvaltaista elinvoimaa ja siksi se on enemmän kuin pelkkä vihreä.

# Enemmän kuin vihreä

# Vehreämpi huominen