Mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostettava

Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuustoryhmän jäsenenä vierailulla Pälkäneelle pääsin kuulemaan monen asukkaan suusta kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Pälkäneellä. Moni koki palvelujen heikentyneen sen jälkeen, kun Kangasalan kunta alkoi vastaamaan paikkakunnan palveluista. Moni kaipasi aikaa, jolloin tutulle lääkärille pääsi nopeasti. Moni kuitenkin myös totesi, että palvelut toimivat suhteellisen hyvin.

Pälkäneellä koettiin kuitenkin erityisen haasteelliseksi se, ettei paikkakunnalla ole riittäviä mielenterveys- ja päihdepalveluja. Diakoniatyö sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö pyrkivät paikkaamaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen puutteita.

Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta on tekemässä parhaillaan mietintöä juuri mielenterveys- ja päihdepalveluista. Mietintöjen avulla kootaan ajankohtaista tilannekuvaa ja asetetaan tavoitteita palvelujen laadun, toimintamallien kehittämisen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Jokainen syrjäytynyt nuori on talouden näkökulmasta merkittävä menoerä, mutta inhimillisesti katsottuna euromääräistä hintaa ei syrjäytymiselle voida edes laskea. Vaikka lasten ja nuorten kohdalla avun odottamisen vaikutukset korostuvat, niin meidän tulee kyetä huolehtimaan kaiken ikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluista Pirkanmaalla.

Sirpa Pursiainen

Hyvinvointialuevaltuutettu, KD

Monipalveluvaliokunnan jäsen