Suomen vientiteollisuudelle ei tule asettaa päästöveroja

Vaalipaneeleissa useampi puolue on väläytellyt vientiteollisuudelle asetettavia päästöveroja osana vihreää siirtymää. Ehdotus on käsittämätön. Suomen vientiteollisuus on maailman puhtainta. Mikäli tällainen päästövero asetetaan, se tarkoittaisi suoraan sitä, että samoja tuotteita tuotettaisiin muualla maailmalla huomattavasti epäekologisemmin.

Suomen talous on myös pahoin velkaantunut. Valtiolla on arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä 156 miljardia velkaa. Tällä hetkellä jokaista suomalaista kohden valtionvelkaa on 25 173 euroa. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että tämän vuoden valtion korkomenot ovat noin 2,5 miljardia euroa, kun viime vuonna korkomenoihin kului reilut 830 miljoonaa. Vuodelle 2027 pelkästään arvioidut korkomenot ovat jo 3,7 miljardia.

Moni puolue nojaa säästöjen sijaan juuri BKT:n kasvuun. Kahden prosentin BKT kasvu ei ole mitenkään mahdollista, mikäli vientiteollisuudelle asetetaan päästöveroja. Päinvastoin tällainen heikentää vientiä, lisää työttömyyttä ja sitä kautta syventää myös velkaantumista. Säästöjen lisäksi tarvitsemme BKT:n kasvua kyetäksemme vastaamaan kasvavaan huoltosuhteeseen.

Vientiteollisuuden elinvoimaisuus on täysin välttämätöntä turvata seuraavan hallituskauden aikana. Mänttä-Vilppulan kaltaisille kaupungeille tällaiset päätökset olisivat merkittäviä ja heikentäisivät huomattavasti alueen elinvoimaisuutta.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraatit

Termit äiti ja isä säilytettävä lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa

Lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on muutettu viimeisten vuosien aikana siten, että termejä äiti ja isä on lähdetty korvaamaan muilla termeillä. Nyt vähemmistön oikeudet on nostettu enemmistön oikeuksien ohi. Enemmistölle suomalaisista sanat äiti ja isä ovat tärkeä osa identiteettiä. Äiti tuo sanana mieleen huolenpitoa ja lämpöä ja sana isä tuo mukanaan mielikuvan turvallisuudesta ja suojelevuudesta.

Aikaisemmin Suomessa myönnettiin äitiyspäivärahaa. Tämä monelle tuttu etuus on jo korvattu nimellä raskausraha. Äidiksi tulevan on tärkeää luoda tunneside syntyvään lapseen, sekä valmistautua tulevaan äitiyteen. On käsittämätöntä, että näin tärkeästä asiasta kuin äitiys on haluttu riisua kaikki tunneperäiset ja uutta elämänvaihetta kuvaavat sanat pois.

Tämän lisäksi enenevissä määrin äidistä ja isästä on alettu käyttää nimikkeitä synnyttäjä ja siittäjä. Translaissa ja hallituksen esityksen perusteluissa translaista tämä asia korostui vahvasti. Äitinä ja isänä oleminen ovat muutakin kuin tekninen suoritus. Suomessa mennään aivan liian pitkälle sen vuoksi, että osa vähemmistöstä ei halua sanoja äiti ja isä käytettävän tai eivät koe näitä sanoja itselleen omaksi.

Lapselle on myös lähtökohtaisesti tärkeää, että hänellä olisi toisiinsa sitoutuneet vanhemmat. Vaikka tämä ihanne ei ollenkaan aina toteudu, niin isien kutsuminen siittäjiksi ei ainakaan edesauta sitä, että lähtökohtaisesti isyyteen liittyisi mielikuva sitoutumisesta uuteen perheenjäseneen. Perhe on yhteiskunnan tärkein tukijalka.

Sanat äiti ja isä ovat merkityksellisiä ja tärkeitä termejä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanat äiti ja isä kuuluvat suomalaiseen perhekäsitykseen. Eduskunnan tulee varmistaa, että lainsäädännössä, sosiaaliturvassa ja yhteiskunnassa säilytetään sanat äiti ja isä. Lainsäädäntöön tulee palauttaa sanat äiti ja isä niiltä osin, kuin ne on lainsäädännöstä poistettu; kuten perhevapaauudistuksen yhteydessä muutettu lainsäädäntö.

Sirpa Pursiainen

Tampereen kaupunginvaltuutettu

Pirkanmaan aluevaltuutettu

kristillisdemokraatit

Orivedellä on erinomaisia vetovoimatekijöitä

Orivedellä on upeat mahdollisuudet houkutella alueelleen lapsiperheitä. Harrastusmahdollisuudet, vehreä elinympäristö ja Tampereen läheisyys ovat vetovoimatekijöitä. Villasukkajuoksun SM-kisat ovat mielestäni kekseliäs keino nostaa paikkakuntaa esille humoristisella ja yhteishenkeä rakentavalla tavalla.

Perheet ovat yhteiskunnan tärkein tukijalka. Lapsiperheiden määrän kasvaessa tulee satsata lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja varmistaa toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnassa olemme juuri nyt työstämässä mietintöä juuri mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Mielestäni Oriveden tulee tehdä vahvaa yhteistyötä TREDUn kanssa työvaltaisen opiskelun kehittämiseksi sote-alalla, jotta alueen kaikista hoitoa ja hoivaa tarvitsevien tarpeisiin voidaan vastata. Usein paikkakuntalainen pysyy paremmin paikkakunnalla, mikäli hänen työllistymistään myös tuetaan.

Orivedeltä kuljetaan töihin myös Tampereelle ja toisinkin päin. Seuraavan hallituksen tulee varmistaa rahoitus 9-tien kunnostamiseksi nelikaistaiseksi. Tämä on turvallisuuden, työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän vuoksi erittäin tärkeä investointi, tärkein tieverkoston investointi. Orivesi ja Pirkanmaa ovat odottaneet tätä uudistusta pitkään.

Sirpa Pursiainen

Vanhusten hoivakodin toimitusjohtaja, YTM

Hyvinvointialuevaltuutettu, monipalveluvaliokunnan jäsen

Kristillisdemokraatit

Auto- ja liikenneala huomioitava päätöksenteossa

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa kulkeminen ja kuljettaminen tarkoittaa usein kymmenien ja joskus satojen kilometrien matkoja. On täysin käsittämätöntä, että useasta puolueesta on ehdotettu, että autolla ajamisen verotus muuttuisi kilometriperusteiseksi. On myös täysin käsittämätöntä, ettei Suomi puolusta EU-politiikassa oman kansalaistensa ja yritysten etua. Ajatus siitä, että nopealla aikataululla pitäisi pakottamalla siirtyä sähkökäyttöisin autoihin on Suomelle eettisesti ja taloudellisesti kestämätöntä.

Meillä verotetaan jo nyt autoilua erittäin paljon. Me emme voi lisätä autoilun verotusta enää yhtään. Suomi on velkaantunut niin merkittävästi, että kansainvälisesti tilanteesta ollaan jo huolissaan. Käytännössä autoilun verotus heijastuu suoraan vientiin, joka tuo Suomelle merkittävän määrän tuloja verojen ja työllisyyden kautta. Viennissä suuressa roolissa on aina logistiikka, tavaroiden ja materiaalien kuljetus. Tämän lisäksi autoilun verotuksen kiristäminen vaikuttaisi suoraan työnteon kannattavuuteen – paitsi auto- ja liikennealalla, niin myös yksittäisillä henkilöillä kulkemisen kustannusten nousu vaikuttaa työnteon kannattavuuteen.

Meidän tulee päinvastoin etsiä keinoja, joilla saamme muutettua EU:n tekemän päätöksen fossiilisilla polttoaineilla kulkevien uusien bensiini- ja dieselautojen EU-markkinoille tuonnin estämisestä vuodesta 2035 lähtien. Päästöjä vähentävä teknologia kyllä kehittyy jatkuvasti, mutta kepittäminen ei ole oikea keino. Käytännössä teknologian kehittyminen on myös välttämätöntä, jotta linja-autot ja rekat saadaan edes kulkemaan sähköllä pitkiä matkoja. Esimerkiksi Tampereella on jo nyt ollut tilanteita, että bussi on joutunut palaamaan reitiltä liian aikaisin Teiskosta kohti keskustaa, sillä akkua ei ole ollut riittävästi jäljellä.

Otetaan siis järki käteen politiikassa ja arvioidaan päätösten vaikutukset kokonaisvaltaisesti, eikä tehdä sellaisia päätöksiä, jotka entisestään kurjistavat Suomen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia velkaantumisen taittamiseen. Auto- ja liikenneala varmasti tekevät oman osansa siinä, että kalustoa mahdollisuuksien mukaan uusitaan yhä vähäpäästöisemmiksi.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu

Kristillisdemokraatit

Pitääkö poliisin kääntää aina katseensa pois, kun joku vie huumaavia aineita käyttöhuoneeseen ja tarjoaa niitä muillekin?

Käyttöhuoneet eivät ole estäneet huumeongelman kasvua muissa maissa. Tutkimusten mukaan kiellot ja kielteinen asenne suojaavat paremmin nuoria.

Huumeiden käyttöhuoneita esitetään nyt ratkaisuksi huumekuolemien vähentämiseen. Suomessa huumekuolemat liittyvät yleensä pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja muiden rauhoittavien yhteisvaikutukseen. Näihin kuolemiin käyttöhuoneet eivät toisi ratkaisua. Jokaisen ihmisen elämä on arvokas, mutta käyttöhuoneet eivät huumeongelmaamme ratkaise.

Sveitsissä on ollut käyttöhuoneita alkaen vuodesta 1986. Maa on silti yksi niistä, joissa kärsitään eniten huumeriippuvuudesta. Myös Espanjassa huumeriippuvaisten määrä on suuri. Hollannissa huumekuolleisuus on noussut, vaikka käyttöhuoneet ovat käytössä.

Itävallassa ei ole käyttöhuoneita. Maassa on vähemmän huumeriippuvaisia ja vähemmän yliannostuskuolemia. Norja oli saanut huumekuolemat laskuun, ennen kuin se otti käyttöön käyttöhuoneet. Norjalaistutkimuksessa, jossa on tutkittu opioideihin liittyviä huumekuolemia vuosina 2000–2019, ei mainita käyttöhuoneita merkittävänä keinona laskea yliannostuskuolemia.

Lakialoite käyttöhuoneiden kokeilemisesta johtaisi lainsäädännön avaamiseen. Tällä hetkellä huumeiden käyttö ja hallussapito ovat rikos. Mitä todennäköisimmin huumekauppa lisääntyisi käyttöhuoneiden lähistöllä. Pitäisikö poliisin kääntää aina katseensa pois, kun joku kuljettaa mukanaan huumaavia aineita käyttöhuoneeseen ja tarjoaa niitä vielä muillekin?

Kanadan Albertassa tehdyssä selvityksessä käyttöhuoneiden tulon jälkeen rikollisuus alueella lisääntyi. Myös yliannostuskuolemat, sairaalahälytykset ja häiriöt lisääntyivät.

Käyttöhuoneiden sijaan meidän tulee parantaa päihdehoitoon pääsyä, tarjota riittävän pitkiä hoitojaksoja sekä tarjota kokonaisvaltaista kuntoutusta. Lääkkeellisen korvaushoidon lisäksi tulee olla tarjolla lääkkeetöntä hoitoa. Lääkkeellinen korvaushoito voi toimia toki välivaiheena, mutta tavoitteena tulisi olla irti huumaavista aineista pääseminen.

Moni käyttäjä tarvitsee tukea pitkän aikaa pysyäkseen kuivilla. Moni rakentaa uudelleen identiteettiään ja tarvitsee elämäänsä mielekästä tekemistä, työtä, asunnon sekä tukea arjenhallintaan.

Lainsäädännön muuttaminen sallivampaan suuntaan tuo monia haittoja. Poliisin työ vaikeutuu, ja sallivampi huumelainsäädäntö on haitallinen signaali etenkin nuorille. Tutkimusten mukaan kiellot ja kielteinen asenne suojaavat paremmin nuoria. Tupakanpoltto on selkeästi vähentynyt sen jälkeen, kun lainsäädäntöä tiukennettiin. Lainsäädännön tiukkuudella näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia asenteisiin. Tupakanpoltto on erinomainen esimerkki myös siitä, että asenteita voidaan muuttaa.

Laitetaan sekä päihdepalvelut ja mielenterveyspalvelut kuntoon, ja tuetaan ihmisiä hyvään elämään. Näin tekemällä saamme huumekokeiluja vähemmälle ja huumeiden käyttäjien määrää vähennettyä. Näin myös huumekuolemat kääntyvät laskuun. Tarjotaan apua ja hoitoa nopeasti sitä tarvitseville.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja, hyvinvointialuevaltuutettu

Valtuustoaloite 6.2.2023: Palvelujen selkeistä heikennyksistä tiedotettava etukäteen hyvinvointialuevaltuustoa ja alueen asukkaita

Viime vuonna moneen kertaan tuotiin esille, etteivät palvelut heikkene palvelujen siirtyessä kunnilta ja kaupungeilta hyvinvointialueelle. Myös valtuutetut ovat olleet siinä uskossa, ettei heikennyksiä siirtovaiheessa tule. Nyt kuitenkin on käynyt ilmi, että osa palveluista on karsittu pois. Esimerkiksi ikääntyvien kuljetuspalveluihin sekä siivousapuun on tullut heikennyksiä. Tämän lisäksi terveyskeskusten ilta-vastaanottoaikoja on supistettu.

Mikäli viranomaispäätöksillä tai aluehallituksen päätöksellä tehdään selkeitä palvelujen heikennyksiä, tulee niistä tiedottaa hyvissä ajoin hyvinvointialuevaltuustoa sekä alueen asukkaita. Palvelujen heikentämisellä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia asukkaalle: matka palveluun voi pidentyä, taloudelliset vaikutukset voivat olla varautumista vaativia ja joissakin tilanteissa voi olla tarve saada jokin korvaava apu tai palvelu.

Hyvinvointialuevaltuustolle tulee antaa myös mahdollisuus osaltaan ottaa kantaa esitettäviin heikennyksiin silloin, kun kyse on merkittävistä ja toistaiseksi voimassa olevista palvelujen heikennyksistä tai kokonaan jonkun palvelun poistamisesta.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä useat allekirjoittaneet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehdittava jatkossakin

Kuhmoinen on etsinyt identiteettiään kuuluen Hämeeseen, Keski-Suomeen ja nyt Pirkanmaahan. Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuutettujen vieraillessa Kuhmoisissa kävi selväksi, että paikkakunnalla on säilynyt yhteisöllisyys, vaikka paikkakunta onkin siirtynyt maakunnasta toiseen.

Paikkakuntalaiset kertoivat Kuhmoisten asukasmäärän monikertaistuvan kesäisin. Vireä kesäpaikka on selkeästi houkutellut osan myös muuttamaan Kuhmoisiin pysyvästi. Satama-alue, vesistö ja luonnonläheisyys ovat yhteisöllisyyden lisäksi selkeästi paikkakunnan vahvuuksia. Tämän lisäksi saimme iloksemme kuulla, ettei paikkakunnalla esiinny huumeongelmaa nuorilla siinä määrin, kuten niin valitettavan monella paikkakunnalla ympäri Pirkanmaata.

Kuhmoisissa oltiin verrattain tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, jos palautetta vertaa moneen muuhun paikkakuntaan. Vaikka palveluja on vähemmän, kertoivat kuntalaiset pääsevänsä palveluihin tarvittaessa. Moni kehui myös sitä, että julkinen liikenne Tampereen suuntaan on toimivaa. Välimatkojen ollessa pitkiä onkin äärimmäisen tärkeää tarkastella koko Pirkanmaalla joukkoliikennettä ja sen toimivuutta suhteessa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Paikkakuntalaiset kertoivat joutuneensa puolustamaan ambulanssipalveluja. Nopeassa avuntarpeessa pitkän matkan alueella ambulanssin toimivuuden merkitys luonnollisesti korostuu. Meille Kristillisdemokraateille on tärkeää, että hyvinvointialueella huolehditaan palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta myös Pirkanmaan reunamilla.

Vaikka Kuhmoisista ei ole ketään poliitikkoa hyvinvointialuevaltuuston jäsenenä, niin toivomme rohkeaa yhteydenottoa aluevaltuutettuihin Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suhteen.

Sirpa Pursiainen

Vanhusten hoivakodin toimitusjohtaja, YTM

Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, monipalveluvaliokunnan jäsen

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostettava

Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuustoryhmän jäsenenä vierailulla Pälkäneelle pääsin kuulemaan monen asukkaan suusta kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Pälkäneellä. Moni koki palvelujen heikentyneen sen jälkeen, kun Kangasalan kunta alkoi vastaamaan paikkakunnan palveluista. Moni kaipasi aikaa, jolloin tutulle lääkärille pääsi nopeasti. Moni kuitenkin myös totesi, että palvelut toimivat suhteellisen hyvin.

Pälkäneellä koettiin kuitenkin erityisen haasteelliseksi se, ettei paikkakunnalla ole riittäviä mielenterveys- ja päihdepalveluja. Diakoniatyö sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö pyrkivät paikkaamaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen puutteita.

Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta on tekemässä parhaillaan mietintöä juuri mielenterveys- ja päihdepalveluista. Mietintöjen avulla kootaan ajankohtaista tilannekuvaa ja asetetaan tavoitteita palvelujen laadun, toimintamallien kehittämisen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Jokainen syrjäytynyt nuori on talouden näkökulmasta merkittävä menoerä, mutta inhimillisesti katsottuna euromääräistä hintaa ei syrjäytymiselle voida edes laskea. Vaikka lasten ja nuorten kohdalla avun odottamisen vaikutukset korostuvat, niin meidän tulee kyetä huolehtimaan kaiken ikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluista Pirkanmaalla.

Sirpa Pursiainen

Hyvinvointialuevaltuutettu, KD

Monipalveluvaliokunnan jäsen

Sukupuolen biologisuutta ei pidä vesittää lainsäädännössä

Hallitus on tehnyt viime aikoina kiireellä erilaisia lakimuutoksia. Mielestäni lakeja uudistaessa tai uusia lakeja säätäessä valmistelutyö pitää tehdä aina huolella ja aina tulee arvioida lainsäädännön moninaiset vaikutukset. Hallituksen esitys translaista on monella tavalla haasteellinen.  

Esityksessä todetaan, että vahvistettua sukupuolta olisi pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Ilmoitettu sukupuoli vaikuttaa osaltaan asevelvollisuuteen. Laki muuttaa myös käsitykset äitiydestä ja isyydestä. Käytännössä äitiyden ja isyyden nimikkeet saisi jatkossa muuttaa kokemuksensa mukaisesti. Esityksen mukaan säännöksiä, jotka koskevat raskaana olevaa, imettävää tai synnyttänyttä naista, sovelletaan raskaana olevaan, imettävään tai synnyttäneeseen henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.

Sukupuoli on kuitenkin vahvasti biologinen tosiasia. Toiset syntyvät tytöiksi ja toiset pojiksi. Tämä vaikuttaa suuresti myös erilaisiin käytännön asioihin. Meillä on uimahallissa naisten saunat ja miesten saunat. Urheilussa meillä naiset kilpailevat keskenään ja miehet urheilevat keskenään, sillä sukupuolten välillä on selkeät erot, jotka biologia tullessaan tuo. Nyt vähemmistön oikeudet on nostettu enemmistön oikeuksien ohi. Kuka haluaa, että tyttären ollessa uimahallissa naiseksi kokeva henkilö tulee miehen sukupuolielinten kanssa samaan suihkutilaan?  Minä en ainakaan edes aikuisena naisena halua olla alasti samassa tilassa miesten kanssa.

Biologinen sukupuoli ja kokemus sukupuolesta ovat kaksi täysin eri asiaa. Translain vaikutuksena juuri biologisen sukupuolen korvaaminen kokemukselliseen sukupuoleen tuo muuhun lainsäädäntöön ja käytäntöihin haasteita. Se, että sukupuolta voi vaihtaa usein ilmoituksella, kuulostaa myös varsin erikoiselta ratkaisulta. Vaikka meillä suurin osa syntyy biologisesti sidottuun sukupuoleen, meillä on pieni joukko ihmisiä, joista ei voida syntymähetkellä sanoa, ovatko he tyttöjä vai poikia. En usko, että näiden henkilöiden toiveena on, että sukupuolen vaihtamisesta tehdään tämän kaltainen vaihteleva ilmoitusasia.

Jokaisen ihmisen ihmisarvo on jakamaton. Mielipide esitetyn translain vastustamisesta ei tarkoita, ettenkö minä näkisi jokaista ihmistä arvokkaana tai ettenkö minä arvostaisi ihmisoikeuksia. Keskustelussa translaissa on kuitenkin haluttu tietoisesti sekoittaa ideologiset tavoitteet ihmisoikeuksiin.

Tavallinen kansa turuilla ja toreilla on varsin ihmeissään tästä hallituksen esittämästä laista. Lainsäädännön muuttaminen on aina iso kokonaisuus, joka vaatii vaikutusten ennakointia ja arviointia.

Sirpa Pursiainen TJ, YTM

Tampereen kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, KD

Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuustoryhmän puheenvuoro 5.12.2022

Talousarviossa todetaan, että vuoden 2023 talousarvio on laadittu vahvasti olettamusten, ei riittävän tiedon varaan. Tiedon puutteellisuus on vakava asia huomioiden, että talousarvion kokonaismenot ovat 2,6 miljardia euroa. Virkamiehet ovat tehneet aivan varmasti parhaansa epävarmassa tilanteessa.

Kristillisdemokraattien mielestä hyvinvointialueen rahoituksessa on valuvikoja, joihin puolueemme on ensimmäisenä ehdottanut valtakunnallisesti korjaussarjan. Puhuttaessa tarveperusteisesta rahoituksesta, tulisi rahoituksen kattaa täysimääräisesti palvelujen järjestämisen kustannukset. Valtion tulee oikaista jo vuonna 2023 rahoituksen vääristymä. Samoin palvelutarpeen kasvu tulee huomioida täysimääräisenä myös

jatkossa, eikä vain 80 %. Emmehän me voi vähentää lakisääteisissä palveluissa työntekijämäärää tai jättää vastaamatta palvelutarpeeseen.

Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tästä syystä peruspalvelujen saaminen lähipalveluna sekä joukkoliikenteen huomioiminen osana palveluverkon käytettävyyttä ja saavutettavuutta ovat keskeisiä asioita. Saavutettavuuteen liittyen talousarviossa oli erinomaisesti kirjaus selkokielestä.

Jokaisen tulee saada ikääntyä turvallisin mielin, tietäen saavansa tarvitsemansa palvelut. Talousarvioon on kirjattu hyvin tavoite, että jokaisen palveluja tarvitsevan ikääntyvän tulisi olla oikea-aikaisesti oikeassa paikassa. Jatkuva ambulanssiralli kotoa sairaalaan ei ole kenenkään edun mukaista. Ikääntyvien palveluihin tulee turvata ennakoivasti riittävä rahoitus.

Perhepuolueena kristillisdemokraattien ryhmä näkee erinomaisena, että perheille halutaan antaa riittävästi varhaista tukea. Talousarviossa lukeekin, että arvioiden mukaan jopa viidennes kodin ulkopuolelle tehdyistä sijoituksista olisi estettävissä tarjoamalla oikea-aikaista ja riittävän intensiivistä mielenterveys- päihde sekä nepsypalveluja.

Kaikki eivät saa tarvitsemiaan mielenterveys- ja päihdepalveluja. Kristillisdemokraatit ovat monessa kunnassa nostaneet esille, että meidän tulisi saada aikaiseksi terapiatakuu. Särkyneen mielen hoito on yhtä akuuttia kuin murtuneen jalan. Neljän nuoren kuolema huumeisiin Mänttä-Vilppulassa lyhyellä aikaa ja Tampereen tunnettavuus huumepääkaupunkina kertoo siitä, että erityisesti tähän ongelmaan on puututtava nopeasti ja laaja-alaisesti.

Palvelut tarvitsevat osaavan, motivoituneen henkilöstön ja henkilöstöä tulee olla riittävästi. Pidämme hyvänä, että talousarviossa asetetaan tavoitteeksi uudistuva työnantajuus. Ryhmämme on huolissaan asukasturvallisuuden ja hoidon laadun sekä talouden näkökulmasta henkilöstövuokrauksen suhteellisen isosta käytöstä.

Näemme tärkeänä, että talousarviossa huomioidaan monituottajamallin merkitys. Hyvinvointialue ei kykene yksin vastaamaan järjestämisvastuussa olevien palvelujen tuottamisesta. Hyvinvointialueen tulee palveluja ostaessaan aina varmistaa, että se tarjoaa riittävän rahoituksen tuottaa palvelut lain vaatimusten mukaisesti ja ohjaa kilpailutusta hinnan lisäksi laatua painottaen.

Kristillisdemokraatit ovat nostaneet esille pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden kehittämisen tärkeyden. Pysyvä henkilöstö, onnistunut integraatio ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen ovat avainasemassa tämän toteutumiseksi.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut kuntien kanssa ovat keskeisessä roolissa inhimillisyyden ja kokonaistalouden näkökulmasta. Yhteistyö ja tiedonkulun varmistaminen ovat välttämättömiä, jotta jokainen saa tarvitsemansa avun varhaisessa vaiheessa.

Hyvinvointialueen työ on vasta aluillaan. Sosiaalipalvelujen yhdistäminen terveydenhuollon palveluihin asiakaslähtöisesti onnistuessaan tuo laatua ja säästöjä. Toimivat hoito- ja palveluketjut on mainittu talousarviossa useampaan kertaan. Tähän liittyen haluamme vielä todeta, että valiokuntien työn onnistumiseksi tulee niiden toiminnalle huomioida riittävä rahoitus, tästä puheenjohtajat ovatkin jo keskustelleet.

Vielä lopuksi haluan todeta, että talousarviossa huomioidaan pelastustoimen kohdalla hyvin ja tarpeellisella tavalla turvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallinen arki normaalioloissa sekä mahdollisissa poikkeustilanteissa on jokaiselle Pirkanmaalaiselle merkittävä asia.

Kannatamme sekä talousarvion että strategian hyväksymistä. Ryhmämme haluaa toivottaa hyvää joulua ja Jumalan siunausta myös tulevalle vuodelle.

Sirpa Pursiainen

KD valtuustoryhmän pj