Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehdittava jatkossakin

Kuhmoinen on etsinyt identiteettiään kuuluen Hämeeseen, Keski-Suomeen ja nyt Pirkanmaahan. Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuutettujen vieraillessa Kuhmoisissa kävi selväksi, että paikkakunnalla on säilynyt yhteisöllisyys, vaikka paikkakunta onkin siirtynyt maakunnasta toiseen.

Paikkakuntalaiset kertoivat Kuhmoisten asukasmäärän monikertaistuvan kesäisin. Vireä kesäpaikka on selkeästi houkutellut osan myös muuttamaan Kuhmoisiin pysyvästi. Satama-alue, vesistö ja luonnonläheisyys ovat yhteisöllisyyden lisäksi selkeästi paikkakunnan vahvuuksia. Tämän lisäksi saimme iloksemme kuulla, ettei paikkakunnalla esiinny huumeongelmaa nuorilla siinä määrin, kuten niin valitettavan monella paikkakunnalla ympäri Pirkanmaata.

Kuhmoisissa oltiin verrattain tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, jos palautetta vertaa moneen muuhun paikkakuntaan. Vaikka palveluja on vähemmän, kertoivat kuntalaiset pääsevänsä palveluihin tarvittaessa. Moni kehui myös sitä, että julkinen liikenne Tampereen suuntaan on toimivaa. Välimatkojen ollessa pitkiä onkin äärimmäisen tärkeää tarkastella koko Pirkanmaalla joukkoliikennettä ja sen toimivuutta suhteessa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Paikkakuntalaiset kertoivat joutuneensa puolustamaan ambulanssipalveluja. Nopeassa avuntarpeessa pitkän matkan alueella ambulanssin toimivuuden merkitys luonnollisesti korostuu. Meille Kristillisdemokraateille on tärkeää, että hyvinvointialueella huolehditaan palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta myös Pirkanmaan reunamilla.

Vaikka Kuhmoisista ei ole ketään poliitikkoa hyvinvointialuevaltuuston jäsenenä, niin toivomme rohkeaa yhteydenottoa aluevaltuutettuihin Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suhteen.

Sirpa Pursiainen

Vanhusten hoivakodin toimitusjohtaja, YTM

Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, monipalveluvaliokunnan jäsen

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostettava

Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuustoryhmän jäsenenä vierailulla Pälkäneelle pääsin kuulemaan monen asukkaan suusta kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Pälkäneellä. Moni koki palvelujen heikentyneen sen jälkeen, kun Kangasalan kunta alkoi vastaamaan paikkakunnan palveluista. Moni kaipasi aikaa, jolloin tutulle lääkärille pääsi nopeasti. Moni kuitenkin myös totesi, että palvelut toimivat suhteellisen hyvin.

Pälkäneellä koettiin kuitenkin erityisen haasteelliseksi se, ettei paikkakunnalla ole riittäviä mielenterveys- ja päihdepalveluja. Diakoniatyö sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö pyrkivät paikkaamaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen puutteita.

Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta on tekemässä parhaillaan mietintöä juuri mielenterveys- ja päihdepalveluista. Mietintöjen avulla kootaan ajankohtaista tilannekuvaa ja asetetaan tavoitteita palvelujen laadun, toimintamallien kehittämisen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Jokainen syrjäytynyt nuori on talouden näkökulmasta merkittävä menoerä, mutta inhimillisesti katsottuna euromääräistä hintaa ei syrjäytymiselle voida edes laskea. Vaikka lasten ja nuorten kohdalla avun odottamisen vaikutukset korostuvat, niin meidän tulee kyetä huolehtimaan kaiken ikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluista Pirkanmaalla.

Sirpa Pursiainen

Hyvinvointialuevaltuutettu, KD

Monipalveluvaliokunnan jäsen

Sukupuolen biologisuutta ei pidä vesittää lainsäädännössä

Hallitus on tehnyt viime aikoina kiireellä erilaisia lakimuutoksia. Mielestäni lakeja uudistaessa tai uusia lakeja säätäessä valmistelutyö pitää tehdä aina huolella ja aina tulee arvioida lainsäädännön moninaiset vaikutukset. Hallituksen esitys translaista on monella tavalla haasteellinen.  

Esityksessä todetaan, että vahvistettua sukupuolta olisi pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Ilmoitettu sukupuoli vaikuttaa osaltaan asevelvollisuuteen. Laki muuttaa myös käsitykset äitiydestä ja isyydestä. Käytännössä äitiyden ja isyyden nimikkeet saisi jatkossa muuttaa kokemuksensa mukaisesti. Esityksen mukaan säännöksiä, jotka koskevat raskaana olevaa, imettävää tai synnyttänyttä naista, sovelletaan raskaana olevaan, imettävään tai synnyttäneeseen henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.

Sukupuoli on kuitenkin vahvasti biologinen tosiasia. Toiset syntyvät tytöiksi ja toiset pojiksi. Tämä vaikuttaa suuresti myös erilaisiin käytännön asioihin. Meillä on uimahallissa naisten saunat ja miesten saunat. Urheilussa meillä naiset kilpailevat keskenään ja miehet urheilevat keskenään, sillä sukupuolten välillä on selkeät erot, jotka biologia tullessaan tuo. Nyt vähemmistön oikeudet on nostettu enemmistön oikeuksien ohi. Kuka haluaa, että tyttären ollessa uimahallissa naiseksi kokeva henkilö tulee miehen sukupuolielinten kanssa samaan suihkutilaan?  Minä en ainakaan edes aikuisena naisena halua olla alasti samassa tilassa miesten kanssa.

Biologinen sukupuoli ja kokemus sukupuolesta ovat kaksi täysin eri asiaa. Translain vaikutuksena juuri biologisen sukupuolen korvaaminen kokemukselliseen sukupuoleen tuo muuhun lainsäädäntöön ja käytäntöihin haasteita. Se, että sukupuolta voi vaihtaa usein ilmoituksella, kuulostaa myös varsin erikoiselta ratkaisulta. Vaikka meillä suurin osa syntyy biologisesti sidottuun sukupuoleen, meillä on pieni joukko ihmisiä, joista ei voida syntymähetkellä sanoa, ovatko he tyttöjä vai poikia. En usko, että näiden henkilöiden toiveena on, että sukupuolen vaihtamisesta tehdään tämän kaltainen vaihteleva ilmoitusasia.

Jokaisen ihmisen ihmisarvo on jakamaton. Mielipide esitetyn translain vastustamisesta ei tarkoita, ettenkö minä näkisi jokaista ihmistä arvokkaana tai ettenkö minä arvostaisi ihmisoikeuksia. Keskustelussa translaissa on kuitenkin haluttu tietoisesti sekoittaa ideologiset tavoitteet ihmisoikeuksiin.

Tavallinen kansa turuilla ja toreilla on varsin ihmeissään tästä hallituksen esittämästä laista. Lainsäädännön muuttaminen on aina iso kokonaisuus, joka vaatii vaikutusten ennakointia ja arviointia.

Sirpa Pursiainen TJ, YTM

Tampereen kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, KD

Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuustoryhmän puheenvuoro 5.12.2022

Talousarviossa todetaan, että vuoden 2023 talousarvio on laadittu vahvasti olettamusten, ei riittävän tiedon varaan. Tiedon puutteellisuus on vakava asia huomioiden, että talousarvion kokonaismenot ovat 2,6 miljardia euroa. Virkamiehet ovat tehneet aivan varmasti parhaansa epävarmassa tilanteessa.

Kristillisdemokraattien mielestä hyvinvointialueen rahoituksessa on valuvikoja, joihin puolueemme on ensimmäisenä ehdottanut valtakunnallisesti korjaussarjan. Puhuttaessa tarveperusteisesta rahoituksesta, tulisi rahoituksen kattaa täysimääräisesti palvelujen järjestämisen kustannukset. Valtion tulee oikaista jo vuonna 2023 rahoituksen vääristymä. Samoin palvelutarpeen kasvu tulee huomioida täysimääräisenä myös

jatkossa, eikä vain 80 %. Emmehän me voi vähentää lakisääteisissä palveluissa työntekijämäärää tai jättää vastaamatta palvelutarpeeseen.

Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tästä syystä peruspalvelujen saaminen lähipalveluna sekä joukkoliikenteen huomioiminen osana palveluverkon käytettävyyttä ja saavutettavuutta ovat keskeisiä asioita. Saavutettavuuteen liittyen talousarviossa oli erinomaisesti kirjaus selkokielestä.

Jokaisen tulee saada ikääntyä turvallisin mielin, tietäen saavansa tarvitsemansa palvelut. Talousarvioon on kirjattu hyvin tavoite, että jokaisen palveluja tarvitsevan ikääntyvän tulisi olla oikea-aikaisesti oikeassa paikassa. Jatkuva ambulanssiralli kotoa sairaalaan ei ole kenenkään edun mukaista. Ikääntyvien palveluihin tulee turvata ennakoivasti riittävä rahoitus.

Perhepuolueena kristillisdemokraattien ryhmä näkee erinomaisena, että perheille halutaan antaa riittävästi varhaista tukea. Talousarviossa lukeekin, että arvioiden mukaan jopa viidennes kodin ulkopuolelle tehdyistä sijoituksista olisi estettävissä tarjoamalla oikea-aikaista ja riittävän intensiivistä mielenterveys- päihde sekä nepsypalveluja.

Kaikki eivät saa tarvitsemiaan mielenterveys- ja päihdepalveluja. Kristillisdemokraatit ovat monessa kunnassa nostaneet esille, että meidän tulisi saada aikaiseksi terapiatakuu. Särkyneen mielen hoito on yhtä akuuttia kuin murtuneen jalan. Neljän nuoren kuolema huumeisiin Mänttä-Vilppulassa lyhyellä aikaa ja Tampereen tunnettavuus huumepääkaupunkina kertoo siitä, että erityisesti tähän ongelmaan on puututtava nopeasti ja laaja-alaisesti.

Palvelut tarvitsevat osaavan, motivoituneen henkilöstön ja henkilöstöä tulee olla riittävästi. Pidämme hyvänä, että talousarviossa asetetaan tavoitteeksi uudistuva työnantajuus. Ryhmämme on huolissaan asukasturvallisuuden ja hoidon laadun sekä talouden näkökulmasta henkilöstövuokrauksen suhteellisen isosta käytöstä.

Näemme tärkeänä, että talousarviossa huomioidaan monituottajamallin merkitys. Hyvinvointialue ei kykene yksin vastaamaan järjestämisvastuussa olevien palvelujen tuottamisesta. Hyvinvointialueen tulee palveluja ostaessaan aina varmistaa, että se tarjoaa riittävän rahoituksen tuottaa palvelut lain vaatimusten mukaisesti ja ohjaa kilpailutusta hinnan lisäksi laatua painottaen.

Kristillisdemokraatit ovat nostaneet esille pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden kehittämisen tärkeyden. Pysyvä henkilöstö, onnistunut integraatio ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen ovat avainasemassa tämän toteutumiseksi.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut kuntien kanssa ovat keskeisessä roolissa inhimillisyyden ja kokonaistalouden näkökulmasta. Yhteistyö ja tiedonkulun varmistaminen ovat välttämättömiä, jotta jokainen saa tarvitsemansa avun varhaisessa vaiheessa.

Hyvinvointialueen työ on vasta aluillaan. Sosiaalipalvelujen yhdistäminen terveydenhuollon palveluihin asiakaslähtöisesti onnistuessaan tuo laatua ja säästöjä. Toimivat hoito- ja palveluketjut on mainittu talousarviossa useampaan kertaan. Tähän liittyen haluamme vielä todeta, että valiokuntien työn onnistumiseksi tulee niiden toiminnalle huomioida riittävä rahoitus, tästä puheenjohtajat ovatkin jo keskustelleet.

Vielä lopuksi haluan todeta, että talousarviossa huomioidaan pelastustoimen kohdalla hyvin ja tarpeellisella tavalla turvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallinen arki normaalioloissa sekä mahdollisissa poikkeustilanteissa on jokaiselle Pirkanmaalaiselle merkittävä asia.

Kannatamme sekä talousarvion että strategian hyväksymistä. Ryhmämme haluaa toivottaa hyvää joulua ja Jumalan siunausta myös tulevalle vuodelle.

Sirpa Pursiainen

KD valtuustoryhmän pj

KD maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro strategiasta 28.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat.

Pirkanmaan liitto on työstänyt strategiaa vuosille 2023-2027. Kristillisdemokraatit pitävät hyvänä asiana, että strategiassa todetaan, että Pirkanmaan liitto on olemassa koko maakuntaa varten ja haluaa keskittyä maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Pirkanmaan liitolla on merkittävä tehtävä alueellisena edunvalvojana.

Meille kristillisdemokraateille on tärkeää huolehtia toimista, jotka edistävät Pirkanmaan kestävää kasvua. Meidän tulee huomioidakin kaikessa toiminnassa se, miten voimme edesauttaa yritysten elinvoimaisuutta sekä lisätä Pirkanmaan vetovoimaisuutta suhteessa yrityksiin. Strategiassa todetaankin, että Pirkanmaan liitto haluaa olla avaamassa ovia uusille mahdollisuuksille ja etsiä tuloksellisia, vaikuttavia ja eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Strategiassa mainitaan ensimmäisenä arvona luottamus. Luottamus on kestävä pohja, johon rakentaa. Luottamus kulkee myös käsikädessä vastuullisuuden kanssa ja strategia toteaakin Pirkanmaan liiton ymmärtävän vastuullisuuden niin sosiaalisena, ympäristöllisenä kuin taloudellisena vastuuna.

Strategiassa viitataan myös demokraattiseen päätöksentekoon sekä verkostoihin. Strategiassa todetaan, että ”poliittiset päättäjät ovat osa organisaatiotamme ja luovat lisäarvoa omalla osaamisellaan ja verkostoillaan”. Tässä kohden me kristillisdemokraatit näemme kuitenkin kehittämisen varaa. Meillä ei ole edustusta Pirkanmaan liiton hallituksessa ja koska itse valtuusto kokoontuu varsin harvakseltaan, on meidän verkostojamme ja lisäarvoamme haasteellisempaa hyödyntää. Toki pyrimme parhaamme mukaan antamaan osaamistamme ja syötteitä, kuten tänään käsittelyssä oleva aloitteemme maakunnan roolista maakuntatasoisesta kriisivalmiudesta ja huoltovalmiudesta osoittaa.

Näemme hyvänä, että tiedolla johtaminen on otettu osaksi strategiaa. Tiedolla johtaminen tarvitsee taakseen osaavan henkilöstön, johon strategiassa viitataan. Tiedolla johtaminen tarvitsee vielä käytännön tasolla tarkennuksia, jotta olemassa oleva tieto hyödynnetään käytännössä ja jotta sen pohjalta sekä johdetaan ja arvioidaan tehtyjä valintoja ja saavutettuja tuloksia.

Etukäteen saadussa aineistossa ei tarkemmin avata, mitä vihreällä ja digitaalisella siirtymällä tarkoitetaan. Me kristillisdemokraatit pidämme tärkeänä, että vihreä siirtymä tehdään tietoon ja kuhunkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen pohjautuen. Vihreä siirtymä ei saa meidän mielestämme tarkoittaa asioiden keskittämistä, vaan koko Pirkanmaa tulee pitää elinvoimaisena. Tämän lisäksi vihreä siirtymä ei saa heikentää maatalouden elinkeinomahdollisuuksia ja huoltovarmuutta. Vihreä siirtymä ei myöskään saa ajaa yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Vihreä siirtymä oikein toteutettuna toki luonnonsuojelun lisäksi voi lisätä innovaatioita ja tuoda jopa talouskasvua.

Digitaalisessa siirtymässä voi olla hyviä ajatuksia, mutta tätä kokonaisuutta ei ennakkoon toimitetussa materiaalissa avata. Kristillisdemokraattien mielestä digitaalista siirtymää tulee jatkuvasti arvioida ja varmistaa, että se tuo aidosti taloudellista säästöä. Tämän lisäksi digitaalisessa siirtymässä tulee jatkuvasti varmistaa, ettei sen myötä kukaan jää digitaitojen tai kyvyn vuoksi syrjään.

Me näemme hyvänä, että työyhteisö ja työhyvinvointi on otettu strategiassa esille. Vain hyvinvoiva ja osaava henkilö pystyy kehittämään toimintaa innolla. Me kristillisdemokraatit haluammekin kiittää jokaisen Pirkanmaan liiton työntekijää antamastaan työpanoksesta Pirkanmaan parhaaksi. Rakennetaan yhdessä Pirkanmaata yhä paremmaksi.

Sirpan Pursiainen

KD Pirkanmaan maakuntavaltuustoryhmän pj

KD maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 28.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat,

Me kristillisdemokraatit pidämme hyvänä, taloussuunnitelmassa todetaan, että maakunnan elinvoima muodostuu siitä, että maakunnan asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt menestyvät toiminnassaan ja voivat saavuttaa asettamiaan tavoitteita.

Tosiasiallisesti yritysten menestys on koko Pirkanmaan menestyksen tekijä. Yritykset luovat työpaikat ja viennin kasvu lisää todellista talouskasvua. Taloussuunnitelmassa todetaankin, että vientivetoiselle Pirkanmaalle on tärkeää varmistaa sekä tavaroiden että työvoiman liikkuminen sujuvasti ja tehokkaasti.

Puolestaan hyvinvointi vähentää taloudellisia menoja tästä syystä sosiaalinen kestävyys, osallisuus ja yhteisöllisyyteen panostaminen on tärkeää myös talouden näkökulmasta.

Kristillisdemokraatteina kannatamme estettyjä kahta johtotähteä, jotka ovat:

1. Pirkanmaan maakunnassa hyvinvoivat ihmiset, monimuotoinen luonto ja menestyvät yritykset kukoistavat.

2. Pirkanmaan liitto on luotettu, tavoitteellinen ja osaava kumppani yhteiskunnallisissa ratkaisuissa.

Tällä hetkellä kuitenkin yrityksillä on pulaa osaavasta työvoimasta. Valitettavasti joutenolo aika ja työpaikka eivät aina kohtaa. Meillä on valitettavasti joukko ihmisiä, jotka eivät omaa työelämässä tarvittavia työelämätaitoja. Lisäksi meillä on pulaa yritysten tarvitsemasta osaamisesta. Tähän taloussuunnitelma olisi voinut ottaa selkeämmin kantaa ja asettaa tavoitteita.

Talousarvio ja taloussuunnitelma nostaa esille painotuksena vihreän ja digitaalisen siirtymän. Me näemme tärkeänä kaiken yritystoiminnan tukeminen, myös perinteinen teollisuus, maatalous sekä metsätalous ovat merkittäviä tekijöitä, jotka tulee huomioida etenkin epävakaassa maailmantaloudessa. Logistisesti sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta ysitien parannus on äärimmäisen tärkeää.

Meille kristillisdemokraateille turvallinen arki on asia, jota tulee vaalia. Taloussuunnitelmassa otetaan tähän hyvin kantaa ja siinä todetaan, että maakuntalaisten kokonaisturvallisuus muodostuu toimivista arjen palveluista sekä turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Mielestämme elinvoimaisuuden rakentamisessa elämystalouden ja kulttuurin toimialojen lisäksi tulisi mainita myös luontomatkailu. Brad Pitt:n kuvauksen mukaan Pirkanmaan luonto on eräänlainen turvasatama. Luontomatkailun kehittäminen toisi meille työllisyyttä, yrittäjyyttä ja viennin tavoin ulkopuolisia lisäeuroja alueelle.

Kansainvälinen politiikka seurauksineen voi vaikuttaa talouteen merkittävästi ja nopeasti. Tästä syystä on hyvä muistaa, että hyväksymme talousarvion, johon voi olla tarpeen tehdä myöhemmin muutoksia. Ryhmämme voi hyväksyä esitetyn talousarvion ja -suunnitelman.

Sirpa Pursiainen

KD maakuntavaltuustoryhmän pj

Luontomatkailusta kasvua ja vetovoimaa Tampereelle

Tampere sijaitsee kahden järven välissä. Lisäksi Tampereella on upeita retkeilykohteita. Monelle ulkomaalaiselle kävely hiljaisessa ja rakentamattomassa metsässä on jotain, mitä he eivät ole koskaan kokeneet. Ei ole ihme, että esimerkiksi maailmaa paljon nähnyt Brad Pitt kehui Tamperetta juuri luonnon kauneudesta. Se, mikä meille on arkipäiväistä ja tuttua, on kuitenkin laajemmassa mittakaavassa ihmeellistä, arvostettavaa, kiinnostavaa ja harvinaista. Meille luonto on sellainen aarre, josta voimme myös jakaa toisille.

Tampere-Pirkkalan lentokentälle on saatu lisää lentoja. Jotta emme menetä näitä lentoreittejä, meidän tulee nopeasti ja aktiivisesti kehittää luontomatkailua. Esimerkiksi Teiskossa sijaitsevasta Maisansalon alueesta tulisi tehdä kansainvälisen luontomatkailun kohde. Maisansalo sijaitsee Näsijärven rannalla, luonnon helmassa. Veneily, avantosauna, nuotioretket, ulkona liikkuminen ja hiihtämisen kokeilu ovat helposti saatavilla matkailijoille, tarvitaan vain majoituskapasiteettia ja logistiikkaa.

Tamperetta tulee mainostaa juuri luontomatkailukohteena kaikkien tapahtumien yhteydessä ja laajemminkin. Aikoinaan Levi on syntynyt keskelle ei mitään. Silti se on varsin tunnettu matkailukohde, jonka myötä koko Suomen Lappi on tullut tunnetuksi maailmalla. Lappi on tunnettu lumesta ja revontulista. Me emme voi keskittää tokikaan markkinointia näihin kahteen asiaan – mutta me voimme keskittää markkinointia järviin ja metsiin.

Brad Pitt kuvaili Tamperetta myös eräänlaisena turvapaikkana. Turvallisuus on jotakin niin syvästi koettavaa ja ihmiselle tärkeää, että tämä maininta on myös huomioitava matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa. Luonto, hiljaisuus ja ihmisten rauhallinen kohtaaminen luovat turvallisuuden kokemusta. Meillä kunnioitetaan toisen reviiriä luonnostaan ja luonnossa jokainen saa kokemuksen laajasta omasta tilasta. Luontomatkailun kehittämisessä tulee varmistaa, että avaria maisemia ja tilakokemuksia säilytetään.

Maailmassamme aika on muuttunut varsin hektiseksi ja moni asia on viemässä jatkuvasti huomiotamme. Tilaa läsnäololle ja hetkessä hiljentymiseen ei juurikaan ole. Kuitenkin juuri tämä on jotain, mitä jokainen ihminen tarvitsee. Luontokokemus yhdessä kokemukseen omasta tilasta ja turvallisesta hetkessä olemisesta luovat yhdessä hyvin syväluotaavan kokemuksen. Me suomalaisina tiedämme tämän – mutta tämän kokeminen on suhteellisen mahdotonta miljoonakaupungeissa. Mikäli onnistumme avaamaan tämän kokemuksen mielikuvana matkailun markkinoinnissa, saamme aivan varmasti tänne matkailijoita ympäri maailmaa.

Tampereella on kaikki mahdollisuudet tulla tunnetuksi maailmalla luontomatkailun kohteena ja saada sitä kautta yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kasvua. Maaseutumainen Teiskon alue voi tätä kautta myös kehittyä.


Sirpa Pursiainen, TJ, YTM

Tampereen kaupunginvaltuutettu (KD)

Maakuntavaltuutettu

Hoitajien luottamus on rakennettava uudelleen

Hoitoalalle hakeudutaan yleensä halusta auttaa. Hoitoalalle hakeutuessa harva ajattelee alan palkkausta. Tämän tiedän 10 vuoden työkokemuksella lähihoitajien opettajana. Halu auttaa tarkoittaa sitä, että suurin osa hoitajista kykenee asettumaan autettavan asemaan. Suurin osa hoitajista omaa myös varsin korkean etiikan. Väitän, että vain harva hoitaja haluaa tai edes on valmis jättämään ketään hengenvaaraan.

Kaikki ovat tienneet jo jonkin aikaa, että hoitoalalla on todellinen kriisi. Hoitoalan kriisin olisi tullut puuttua jo aikaisemmin. Edelleen pitää tehdä kaikki mahdollinen. Hoitajat ovat tuoneet esille huoltansa kotihoidon tilanteesta. Jatkuvasti työntekijöitä kuitenkin puuttuu, eikä avoimiin paikkoihin ole hakijoita. Eri puolilla hoitajat tekevät jatkuvasti joustoja työvuoroissa. Pohjalla olevan kriisin lisäksi viime aikoina on lisäksi tehty päätöksiä, jotka nujertavan hoitajien uskon päätöksentekoon ja uskon siihen, että tilanne voisi muuttua paremmaksi.

Korona on kuormittanut hoitoalaa pitkään. Koronan saapuessa hoitajat asetettiin tilanteeseen, jossa heidän piti valita rokotuksen tai työpaikan välillä. Sinänsä jalo ajatus suojata potilaita on varsin ymmärrettävä, mutta samalla moni hoitaja koki, että heidät asetettiin yhteiskunnassa asemaan, jossa heitä kohdellaan eri tavoin. Tällä hetkellä Suomessa eletään muutoin maskivapaasti – paitsi hoitoalalla. Hoitaja pukee joka vuorossa maskin kasvoilleen.

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on luvattu 1.4.2023 alkaen hoitajamitoituksen nosto, nyt näyttää kuitenkin selvältä, että tämän toteutumista vähintäänkin siirretään. Päätöksiä ja lainsäädäntöä muutetaan nopeasti, eikä aina ajatella seurauksia. Kesäkuussa on päätetty lainsäädännön muutos, jonka myötä ikäihmisten palveluasuminen poistuu lain tasolta 1.1.2023. Vuoden vaihde tarkoittaa monelle hoitajalle myös työnantajan vaihtumista palvelujen siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. Lupaukset reilun palkankorotuksen toteutumisesta ovat siirtyneet. Nyt kaiken päälle vielä valmistellaan lakia, jossa hoitajan näkökulmasta hänen ei anneta edes lähteä alalta pois.

Kaikki tämä yhteensä vaikuttaa luonnollisesti siihen, että hoitajilla on tunne, ettei heitä kuulla ja ettei heidän työtään arvosteta. Yhden alan eri tavoin kohteleminen tuntuu syrjimiseltä. Meillä ei ole varaa syventää hoitoalan kriisiä. Yhtenä palkkaratkaisun väliaikaisena keinona voisimme hyvin alentaa hoitajien verotusta, jolloin hoitajalle jäisi rahaa enemmän käteen, mutta kokonaiskustannukset eivät kasvaisi yhtä paljon kuin perinteisen palkankorotuksen myötä. Mielestäni muut alat voisivat tässä kohden antaa ymmärrystä hoiva-alalle ja olla vaatimatta samaa kohtelua itselleen. Myös ammattijärjestöjen tulee osaltaan olla rakentamassa siltaa ratkaisun löytymiseksi. Alan epäkohtiin pitää aidosti puuttua ja lähteä rakentamaan hoitajien luottamusta uudestaan. Jatkuvan vellomisen ja muutosten sijaan hoitoalalle tarvitaan työrauha.

Sirpa Pursiainen

Tampereen kaupunginvaltuutettu, KD

Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu

Työntekijöiden hyvinvointi ja tiedolla johtaminen tuovat imua alalle

Hyvä ja laadukas palvelu syntyy ammattitaitoisista työntekijöistä, jotka osaavat kohdata asiakkaan yksilölliset tarpeet. Hyvään johtamiseen, riittävään rahoituspohjaan sekä henkilöstömitoituksen toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelujen siirtyessä kunnilta hyvinvointialueelle.

Oikea-aikaisen ja yksilöllisen avun saaminen on inhimillistä ja taloudellisesti paras tapa toimia. Mikäli työntekijä ei pysty perehtymään asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen, ei hän pysty myöskään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Tällöin sekä sosiaaliset että terveydelliset tarpeet kasvavat ja syntyy tarve vahvemmille palveluille.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeudutaan yleensä halusta auttaa. Yhtenä vakavana syynä hakeutua alalta pois on eettinen ristiriita, jota sosiaali- ja terveysalan työntekijät kohtaavat: halu hoitaa asiat hyvin ilman riittäviä resursseja. Jotta työtä voidaan tehdä sydämellä, meidän tulee varmistaa riittävä rahoituspohja sekä varmistaa henkilöstömitoituksen toteutuminen. Tämä on paras keino varmistaa, että alalla on riittävästi työntekijöitä myös tulevaisuudessa.

Hoitoalalla tehdään merkityksellistä ja tärkeää työtä. Jotta pystymme kehittämään työhyvinvointia sekä hoitotyötä, meidän tulee kuulla työntekijöitä ja vahvistaa tiedolla johtamista. Pirkanmaalla tiedolla johtaminen onkin ollut keskeisenä painopisteenä jo nyt hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa.

Kristillisdemokraateille hyvinvoiva henkilöstö on sydämen asia.

Sirpa Pursiainen

Sote asiantuntija, Ikäihmisten palveluasumisyksikön toimitusjohtaja (YTM)

Kaupunginvaltuutettu, maakuntavaltuutettu

Aluevaaliehdokas, Kristillisdemokraatit

Arvokas ikääntyminen ja merkityksellinen elämä painopisteeksi

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, yhteyskuntatieteiden maisteri Sirpa Pursiainen haluaa korostaa jokaisen Pirkanmaalaisen oikeutta arvokkaaseen ikääntyminen. Pursiainen työskentelee ikäihmisten palveluasumisyksikön toimitusjohtajana Tampereella sekä toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenenä, Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja Pirkanmaan maakuntavaltuutettuna.

”Jokaisella tulee olla luottamus siihen, että jokaisen palvelutarpeeseen vastataan. Meillä tulee olla riittävästi sekä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen paikkoja, jotka tulee tuottaa monituottajamallilla. Kotihoitoa tulee toteuttaa riittävässä määrin niille, jotka kykenevät ja joiden edunmukaista on asua vielä kotona” kertaa Pursiainen.

Pursiainen on työskennellyt itse lähihoitajana, sosiaalityöntekijä sekä sosiaali- ja terveysalan opettajana ja näin ollen tarkastellut ikääntyneiden asioita monesta eri näkökulmasta. Pursiaisen mukaan merkityksellisen ja arvokkaan ikääntymisen toteutuminen tarvitsee pohjalleen asennemuutosta koko yhteiskunnassa. Kun Pursiainen haastatteli kirjaansa UNOHDETUT – Vanhuus satavuotiaassa Suomessa ikääntyneitä ja omaisia, korostuivat tarinoissa ihmisten ainutlaatuisuus ja yksilölliset elämäntarinat sekä palvelujen toteutumisen epätasainen laatu.

”Ikääntyneillä on arvokasta elämänkokemusta ja jokaisella ikääntyvällä on aidosti omia näkemyksiä ja mielenkiinnon kohteita. Ikääntyneiden toiveet tuleekin huomioida positiivisella tavalle etsiessä oikeaa ja soveltuvinta palvelua tai asumisyksikköä. Emme voi olla niin köyhiä Pirkanmaalla, ettemme voisi turvata ikääntyvien pariskuntien asumista yhdessä elämän viimeisiä vuosia”, summaa Pursiainen.

Pursiainen tuntee hyvin sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän ja on kirjoittanut näistä myös kirjan ”Lähihoitajana yhteiskunnassa”. Hänen mukaansa lainsäädännöllä sinänsä ohjataan huomioimaan ihmisen elämän kokonaisuus, mutta edelleen työtä on tehtävänä. Pursiaisen mukaan kotihoidossa, palveluasumisessa sekä muissa ikääntyneille suunnatuissa palveluissa on huomioitava elämän merkityksellisyys. Hänen mukaansa asumispalvelujen tulee olla yhteisöllisiä sekä osallistavia.

”Nauru, kaipuu, kosketus, yhdessä tekeminen ja aito kuuleminen ovat asioita, jotka eivät maksa mitään, mutta lisäävät hyvinvointia. Yhteisöllisyyteen tarvitaan jokaista. Osallisuuden tunne kasvaa aidossa kohtaamisessa”, toteaa ikäihmisten palveluasumisyksikön toimitusjohtaja Sirpa Pursiainen.