Pitääkö poliisin kääntää aina katseensa pois, kun joku vie huumaavia aineita käyttöhuoneeseen ja tarjoaa niitä muillekin?

Käyttöhuoneet eivät ole estäneet huumeongelman kasvua muissa maissa. Tutkimusten mukaan kiellot ja kielteinen asenne suojaavat paremmin nuoria.JaaTallennaKommentoi

Huumeiden käyttöhuoneita esitetään nyt ratkaisuksi huumekuolemien vähentämiseen. Suomessa huumekuolemat liittyvät yleensä pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja muiden rauhoittavien yhteisvaikutukseen. Näihin kuolemiin käyttöhuoneet eivät toisi ratkaisua. Jokaisen ihmisen elämä on arvokas, mutta käyttöhuoneet eivät huumeongelmaamme ratkaise.

Sveitsissä on ollut käyttöhuoneita alkaen vuodesta 1986. Maa on silti yksi niistä, joissa kärsitään eniten huumeriippuvuudesta. Myös Espanjassa huumeriippuvaisten määrä on suuri. Hollannissa huumekuolleisuus on noussut, vaikka käyttöhuoneet ovat käytössä.

Itävallassa ei ole käyttöhuoneita. Maassa on vähemmän huumeriippuvaisia ja vähemmän yliannostuskuolemia. Norja oli saanut huumekuolemat laskuun, ennen kuin se otti käyttöön käyttöhuoneet. Norjalaistutkimuksessa, jossa on tutkittu opioideihin liittyviä huumekuolemia vuosina 2000–2019, ei mainita käyttöhuoneita merkittävänä keinona laskea yliannostuskuolemia.

Lakialoite käyttöhuoneiden kokeilemisesta johtaisi lainsäädännön avaamiseen. Tällä hetkellä huumeiden käyttö ja hallussapito ovat rikos. Mitä todennäköisimmin huumekauppa lisääntyisi käyttöhuoneiden lähistöllä. Pitäisikö poliisin kääntää aina katseensa pois, kun joku kuljettaa mukanaan huumaavia aineita käyttöhuoneeseen ja tarjoaa niitä vielä muillekin?

Kanadan Albertassa tehdyssä selvityksessä käyttöhuoneiden tulon jälkeen rikollisuus alueella lisääntyi. Myös yliannostuskuolemat, sairaalahälytykset ja häiriöt lisääntyivät.

Käyttöhuoneiden sijaan meidän tulee parantaa päihdehoitoon pääsyä, tarjota riittävän pitkiä hoitojaksoja sekä tarjota kokonaisvaltaista kuntoutusta. Lääkkeellisen korvaushoidon lisäksi tulee olla tarjolla lääkkeetöntä hoitoa. Lääkkeellinen korvaushoito voi toimia toki välivaiheena, mutta tavoitteena tulisi olla irti huumaavista aineista pääseminen.

Moni käyttäjä tarvitsee tukea pitkän aikaa pysyäkseen kuivilla. Moni rakentaa uudelleen identiteettiään ja tarvitsee elämäänsä mielekästä tekemistä, työtä, asunnon sekä tukea arjenhallintaan.

Lainsäädännön muuttaminen sallivampaan suuntaan tuo monia haittoja. Poliisin työ vaikeutuu, ja sallivampi huumelainsäädäntö on haitallinen signaali etenkin nuorille. Tutkimusten mukaan kiellot ja kielteinen asenne suojaavat paremmin nuoria. Tupakanpoltto on selkeästi vähentynyt sen jälkeen, kun lainsäädäntöä tiukennettiin. Lainsäädännön tiukkuudella näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia asenteisiin. Tupakanpoltto on erinomainen esimerkki myös siitä, että asenteita voidaan muuttaa.

Laitetaan sekä päihdepalvelut ja mielenterveyspalvelut kuntoon, ja tuetaan ihmisiä hyvään elämään. Näin tekemällä saamme huumekokeiluja vähemmälle ja huumeiden käyttäjien määrää vähennettyä. Näin myös huumekuolemat kääntyvät laskuun. Tarjotaan apua ja hoitoa nopeasti sitä tarvitseville.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja, hyvinvointialuevaltuutettu