Valtuustoaloite 6.2.2023: Palvelujen selkeistä heikennyksistä tiedotettava etukäteen hyvinvointialuevaltuustoa ja alueen asukkaita

Viime vuonna moneen kertaan tuotiin esille, etteivät palvelut heikkene palvelujen siirtyessä kunnilta ja kaupungeilta hyvinvointialueelle. Myös valtuutetut ovat olleet siinä uskossa, ettei heikennyksiä siirtovaiheessa tule. Nyt kuitenkin on käynyt ilmi, että osa palveluista on karsittu pois. Esimerkiksi ikääntyvien kuljetuspalveluihin sekä siivousapuun on tullut heikennyksiä. Tämän lisäksi terveyskeskusten ilta-vastaanottoaikoja on supistettu.

Mikäli viranomaispäätöksillä tai aluehallituksen päätöksellä tehdään selkeitä palvelujen heikennyksiä, tulee niistä tiedottaa hyvissä ajoin hyvinvointialuevaltuustoa sekä alueen asukkaita. Palvelujen heikentämisellä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia asukkaalle: matka palveluun voi pidentyä, taloudelliset vaikutukset voivat olla varautumista vaativia ja joissakin tilanteissa voi olla tarve saada jokin korvaava apu tai palvelu.

Hyvinvointialuevaltuustolle tulee antaa myös mahdollisuus osaltaan ottaa kantaa esitettäviin heikennyksiin silloin, kun kyse on merkittävistä ja toistaiseksi voimassa olevista palvelujen heikennyksistä tai kokonaan jonkun palvelun poistamisesta.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä useat allekirjoittaneet