Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli 17.2.2020 suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2020-2023. On erittäin tärkeää, että valtuuston istunnon aikana suunnitelmaa täsmennettiin. Esimerkiksi kotihoidon henkilöstörekrytointi on syytä tunnustaa. On erittäin tärkeää kartoittaa, mitkä seikat vaikuttavat kotihoitotyön veto- ja pitovoimaan.  Uskon yhden keskeisen syyn liittyvän siihen, että työntekijät kokevat eettistä ristiriitaa siitä, ettei heillä ole riittävästi aikaa vastata asiakkaiden tarpeisiin. Moni varmasti kokee myös joutuvansa jättämään kotiin liian huonokuntoisia ikäihmisiä.

Toisena tärkeänä tarkennuksena on valmistautuminen henkilöstömitoitusten 0,7 muutoksiin. Vaade henkilöstömitoituksen nostosta tulee heijastua palvelusetelin hintaan, jotta ikäihmisten monipuolinen palvelutuotanto, kuten kolmannen sektorin mukana olo, saadaan säilytettyä.  Kaikilta palveluntuottajilta voidaan vaatia laadukasta hoitoa silloin, kun taloudelliset reunaehdot huomioidaan.

Kolmantena  erittäin tärkeänä tarkennuksena pidän sitä, että Tampereella kehitetään omaishoidettavien ja omaishoitajien tarvetta vastaavan, yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteutumista. Tällä hetkellä moni omaishoitaja joutuu itse kokoamaan palvelukokonaisuutta hoidettavalle, eikä lakisääteinen asiakassuunnitelman tekeminen tarvelaajuudessaan aina toteudu. Laissa sinänsä jo velvoitetaan aina kartoittamaan myös omaisen tuen tarve, mutta tämä harvoin tosiasiallisesti toteutuu. Yksilölliseen palvelutarpeeseen vastaamalla saamme omaishoitajuudesta nykyistä houkuttelevampaa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on monessa kohden hyvä pohja.  Toteutuakseen suunnitelma vaatii sekä euroja että toimia, jotta kukin ikäihminen ja omaishoitaja saa yksilöllisen, oikea-aikaisen sekä tarpeenmukaisen hoivan, palvelut ja sosiaaliturvan.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän jäsen

Tieturvallisuutta parannettava Teiskossa

Tieturvallisuus on tärkeä osa ihmisten arkea. Tampereen Teiskoon ajaessa Kaitavedentiellä on alle kolmen kilometrin pituinen tiepätkä, jota ei ole valaistu. Tälle tieosuudelle tulee saada valaistus. Tällä tiealueella on hirvivaara ja aika ajoin hirvikolareita myös tapahtuu. Valaisematon osuus sijaitsee Eerolansuoran risteyksen välissä, ennen Kämmenniemeä. Hirvien lisäksi alueella kulkee myös peuroja. Monelle tämä tiepätkä on osa työmatkaa ja pidän tärkeänä, että tämä taloudellisesti kohtuullisen vähän maksava turvallisuutta parantava toimenpide toteutettaisiin mahdollisimman pian.

Sirpa Pursiainen, KD Tampereen varavaltuutettu