Nepalista

Tänään uutisoitiin Nepalin maanjäristyksestä. Kävin Nepalissa 2004 ja näin maan köyhyyden omin silmin. Todella toivon, että maanjäristyksestä hengissä selvinneet, mutta vammautuneet saavat tarvitsemansa sairaanhoidon ja muun avun. Nepalissa asuu muun muassa Tiibetistä peräisin olevaa väestöä, joiden olot ovat todella haasteelliset, sillä heille ei juuri ihmisarvoa nähdä olevan. Nepal on jäänyt yli 40 matkaamani maan joukosta erityisesti mieleeni paitsi maan köyhyyden vuoksi, myös kansalaisten ystävyyden vuoksi. Ja toki myös siitä syystä, että moni siellä luuli, että omat sukujuureni ovat Nepalista, sillä nimeni muistutti šerpaa. Šerpat ovat mongolisia laamalaisia tiibetiläisten sukulaisia, joita pidetään vahvoina vaeltajina, jotka kantavat tehokkaasti painavia kuormia. Omassa iltarukouksessani kannan tänään Nepalin kuolon uhrien sukulaisia sekä haavoittuneita. 

Ja kun näin muutama päivä vaalien tuloslaskennan jälkeen mietin vaalien suurinta antia, se oli kohtaamiset ihmisten kanssa, eli se, että omalta osaltaan sai läsnä olemalla keventää muutaman kanssa matkaajan raskaita kuormia.

Vanhustenhuoltoa kehitettävä

KD teki hallitusneuvotteluissa 2011 aloitteen vanhuspalvelulain säätämisestä. Vanhuspalvelulakia tulee edelleen kehittää. Vanhuspalvelulakiin tulisi kirjata minimihenkilöstömitoitus suhteessa hoidettavuuteen seuraavan hallituskauden aikana. Henkilöstömitoitus tulee määritellä laitoshoitoon, tehostettuun palveluasumiseen sekä kotihoitoon, jotta inhimillinen vanhuus ja henkilöstön työssäjaksaminen saadaan turvattua.

KD on aktiivisesti ajanut myös omaishoitajien asiaa. Omaishoitajille maksettavan tuen suuruutta ei tulisi verottaa ja tukea tulisi korottaa ja se tulisi siirtää Kelan maksettavaksi. Omaishoito tarjoaa usein inhimillisen ja yhteiskunnallisesti edullisen vaihtoehdon mm. huonokuntoisen ikäihmisen huolehtimiseen.

Tämän lisäksi sote-uudistuksessa kautta linjan tulee kuvata hoito- ja palveluketjut asiakkaiden näkökulmasta. Ikäihmisten näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, ettei liian huonokuntoista vanhusta tule sijoittaa kotihoitoon ilman riittävää tukea. Silloin, kun lähipiiri ilmaisee vahvan huolen iäkkään ihmisen selviämisestä, tulee iäkkään tilanne kartoittaa ja järjestää tarvittava huolenpito. Juuri tällä hetkellä poliisi etsii erästä kateissa olevaa iäkästä henkilöä, jonka kotona selviytymisestä taloyhtiömme puolelta olemme huolta esille tuoneet.

Vaikka taloudellinen tilanne vaatii säästöjä, ei niitä tule kohdentaa heikoimmassa asemassa oleviin. Tämän päivän vanhukset ovat rakentaneet yhteiskuntamme. Meidän kunniatehtävämme on huolehtia heistä hyvin.

Ylen uutinen kadonneesta henkilöstä

Eläkeläisten asumismenon lisäomavastuun alaraja järjettömällä tasolla

Jälleen erinomaisia, joskin osittain myös aika karuja keskusteluja Tampereen keskustorilla. Tänään oli aiheena mm. Eläkkeen saajan asumistuen lisäomavastuu, joka on melkoisen suuri, sillä lisäomavastuu on 40% siitä vuositulojen määrästä, joka ylittää 14 108. Asumismenojen suuruus suhteessa asumistuen lisäomavastuuseen yhdessä verotuksen kanssa todellakin haastavat useat eläkeläiset tällä hetkellä. Olen nyt viime päivien aikana keskustellut usean eläkeläisen kanssa, jotka joutuvat taiteilemaan sen kanssa, että raha riittää ruokaan. Mielestäni tällainen asumistuen lisäomavastun rajaa tulisi nostaa korkeammaksi. Samoin pienituloisten KELA etuisuuksia ja pieniä eläkkeitä ei tulisi verottaa. Nykyinen järjestelmä johtaa siiihen, että osa kansalaisistamme elää köyhyysrajan alapuolella.

Meillä tulisi olla riittävästi alhaisen vuokratason asuntoja, jotta pienituloiset selviäisivät pakollisista menoista. Näin siksi, että mikäli vain nostamme asumistuen määrää, se ruokkii silloin yksityisten vuokranantajien tuloja eikä tosiasiallisesti tule auttamaan tilannetta -sillä vuokraa on liian helppo nostaa kysynnän kasvaessa. Riittävä määrä alhaisen vuokratason asuntoja pitäisi osaltaan vuokrannousuja maltillisena.

Keskusteluja kansan keskuudessa

Yrittäjien kanssa on ollut erinomaisia keskusteluja, muutama yrittäjä on erikseen antanut käyntikorttinsa, sillä he ovat huomanneet minun ymmärtävän pienten ja keskisuurten yritysten haasteita oikeasti. Aamulehden yrittäjäpaneelin kommenttien pohjalta sain myös paljon kiitosta, yli puoluerajojen. Meillä pitäisi ehdottomasti lisätä koulutukseen kansantalouden ymmärtämistä ja yrittäjyyden ymmärtämistä.

Iso huolenaihe monella on ikäihmisten asiat. Meillä alkaa olemaan todella karuja tilanteita vanhustenhoidossa. Meidän kunnia asiamme tulisi olla huolehtia heistä hyvin, jotka ovat tämän maan rakenteet. Osa ongelmista johtuu liian pienestä henkilöstöstä, osa palveluohjauksen puutteesta, osa välinpitämättömyydestä osa liian huonosta johtamisesta.

Valitettavasti tänään myös eräs kansalainen kertoi järkyttävän omakokemuksen siitä, kuinka terveydenhuollossa ei oltu suostuttu hoitamaan perustoiminnoinnoista, henkilö kun ei itse pysty liikkumaan. Tämä täysjärkinen mieshenkilö kertoi, että hän tulee päätymään itse elämän poissaottamiseen, mikäli terveydenhuoltosektorilla ei tule muutosta siihen, että ihminen hoidetaan kokonaisvaltaisesti.

Kyllä vain, politiikka on kokonaisvaltaista asioiden huomioon ottamista.

Oikeusprosesseja kehitettävä, tuomioita tiukennettava

Suomessa tulisi  kehittää rikostutkintaa ja oikeuskäytäntöjä sekä tiukentaa rangaistuksia.

Kehittää tulisi erityisesti oikeusprosessin nopeutta. Tällä hetkellä esimerkiksi monet lapsiin liittyvät riita-asiat ja rikostutkinnat kestävät aivan liian pitkään. Etenkin silloin, kun asianomainen todetaan syyttömäksi ja lasta on käytetty vanhempien huoltajuusriidan välikappaleena, aiheuttaa pitkittynyt prosessi inhimillisestä ääretöntä haittaa sekä lapselle että vanhemmalle. Yhtälailla oikeusprosessin kestäminen pitkään missä tahansa lapsia koskevassa asiassa, tulisi oikeusprosessin toimia huomattavasti nopeammin, sillä keskeneräinen rikostutkinta vaikuttaa lapsen ja vanhempien tapaamismahdollisuuksiin.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön rikostutkinnassa on edelleen paljon kehittämisen varaa. Esimerkiksi poliisitutkinnassa tulee huomioida se, ettei lasta saa johdatella kysymyksillä. Kun hyväksikäyttö epäily nousee pinnalle, tulisi lapsen edun mukaisesti asia tutkia ja käsitellä nopeasti, sillä pitkittyt prosessi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Puolestaan silloin, kun tekijä on todistetusti syyllistynyt hyväksikäyttöön törkeällä tavalla, tulisi rangaistuksen oltava erittäin kova. Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö tai väkivalta ei saisi vanhenta rikoksena.

Suomesta tulisi poistaa käytänne, jonka mukaan ensikertalaisen tekemänä rikos lieventää tuomiota. Sosiaalityöntekijänä työskennelleenä moni narkomaani sanoi, että ensimmäisestä rikoksesta olisi tullut saada nopeasti kova rangaistus -tämä olisi saattanut pysäyttää alkaneen päihde- ja rikoskierteen.

Ammattiautoilijoiden päihderikoksista ei tule antaa lyhyempää ajokieltoa työn vuoksi, sillä nimenomaan ammattiautoilijan pitää olla päihteetön, luotettava kuljettaja. Toistuvista rikoksista tulisi antaa kovempi tuomia.

Itse vankeinhoidon tulisi olla aina päihteetöntä ja vankeinhoitoon tulee liittää tarvittaessa päihdehoito sekä mahdollinen tarvittava terapia, joten rikosten uusiutumisen riskiä voidaan vähentää.