Orivedellä on erinomaisia vetovoimatekijöitä

Orivedellä on upeat mahdollisuudet houkutella alueelleen lapsiperheitä. Harrastusmahdollisuudet, vehreä elinympäristö ja Tampereen läheisyys ovat vetovoimatekijöitä. Villasukkajuoksun SM-kisat ovat mielestäni kekseliäs keino nostaa paikkakuntaa esille humoristisella ja yhteishenkeä rakentavalla tavalla.

Perheet ovat yhteiskunnan tärkein tukijalka. Lapsiperheiden määrän kasvaessa tulee satsata lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja varmistaa toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnassa olemme juuri nyt työstämässä mietintöä juuri mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Mielestäni Oriveden tulee tehdä vahvaa yhteistyötä TREDUn kanssa työvaltaisen opiskelun kehittämiseksi sote-alalla, jotta alueen kaikista hoitoa ja hoivaa tarvitsevien tarpeisiin voidaan vastata. Usein paikkakuntalainen pysyy paremmin paikkakunnalla, mikäli hänen työllistymistään myös tuetaan.

Orivedeltä kuljetaan töihin myös Tampereelle ja toisinkin päin. Seuraavan hallituksen tulee varmistaa rahoitus 9-tien kunnostamiseksi nelikaistaiseksi. Tämä on turvallisuuden, työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän vuoksi erittäin tärkeä investointi, tärkein tieverkoston investointi. Orivesi ja Pirkanmaa ovat odottaneet tätä uudistusta pitkään.

Sirpa Pursiainen

Vanhusten hoivakodin toimitusjohtaja, YTM

Hyvinvointialuevaltuutettu, monipalveluvaliokunnan jäsen

Kristillisdemokraatit

Auto- ja liikenneala huomioitava päätöksenteossa

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa kulkeminen ja kuljettaminen tarkoittaa usein kymmenien ja joskus satojen kilometrien matkoja. On täysin käsittämätöntä, että useasta puolueesta on ehdotettu, että autolla ajamisen verotus muuttuisi kilometriperusteiseksi. On myös täysin käsittämätöntä, ettei Suomi puolusta EU-politiikassa oman kansalaistensa ja yritysten etua. Ajatus siitä, että nopealla aikataululla pitäisi pakottamalla siirtyä sähkökäyttöisin autoihin on Suomelle eettisesti ja taloudellisesti kestämätöntä.

Meillä verotetaan jo nyt autoilua erittäin paljon. Me emme voi lisätä autoilun verotusta enää yhtään. Suomi on velkaantunut niin merkittävästi, että kansainvälisesti tilanteesta ollaan jo huolissaan. Käytännössä autoilun verotus heijastuu suoraan vientiin, joka tuo Suomelle merkittävän määrän tuloja verojen ja työllisyyden kautta. Viennissä suuressa roolissa on aina logistiikka, tavaroiden ja materiaalien kuljetus. Tämän lisäksi autoilun verotuksen kiristäminen vaikuttaisi suoraan työnteon kannattavuuteen – paitsi auto- ja liikennealalla, niin myös yksittäisillä henkilöillä kulkemisen kustannusten nousu vaikuttaa työnteon kannattavuuteen.

Meidän tulee päinvastoin etsiä keinoja, joilla saamme muutettua EU:n tekemän päätöksen fossiilisilla polttoaineilla kulkevien uusien bensiini- ja dieselautojen EU-markkinoille tuonnin estämisestä vuodesta 2035 lähtien. Päästöjä vähentävä teknologia kyllä kehittyy jatkuvasti, mutta kepittäminen ei ole oikea keino. Käytännössä teknologian kehittyminen on myös välttämätöntä, jotta linja-autot ja rekat saadaan edes kulkemaan sähköllä pitkiä matkoja. Esimerkiksi Tampereella on jo nyt ollut tilanteita, että bussi on joutunut palaamaan reitiltä liian aikaisin Teiskosta kohti keskustaa, sillä akkua ei ole ollut riittävästi jäljellä.

Otetaan siis järki käteen politiikassa ja arvioidaan päätösten vaikutukset kokonaisvaltaisesti, eikä tehdä sellaisia päätöksiä, jotka entisestään kurjistavat Suomen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia velkaantumisen taittamiseen. Auto- ja liikenneala varmasti tekevät oman osansa siinä, että kalustoa mahdollisuuksien mukaan uusitaan yhä vähäpäästöisemmiksi.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja, Tampereen kaupunginvaltuutettu

Kristillisdemokraatit

Pitääkö poliisin kääntää aina katseensa pois, kun joku vie huumaavia aineita käyttöhuoneeseen ja tarjoaa niitä muillekin?

Käyttöhuoneet eivät ole estäneet huumeongelman kasvua muissa maissa. Tutkimusten mukaan kiellot ja kielteinen asenne suojaavat paremmin nuoria.JaaTallennaKommentoi

Huumeiden käyttöhuoneita esitetään nyt ratkaisuksi huumekuolemien vähentämiseen. Suomessa huumekuolemat liittyvät yleensä pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja muiden rauhoittavien yhteisvaikutukseen. Näihin kuolemiin käyttöhuoneet eivät toisi ratkaisua. Jokaisen ihmisen elämä on arvokas, mutta käyttöhuoneet eivät huumeongelmaamme ratkaise.

Sveitsissä on ollut käyttöhuoneita alkaen vuodesta 1986. Maa on silti yksi niistä, joissa kärsitään eniten huumeriippuvuudesta. Myös Espanjassa huumeriippuvaisten määrä on suuri. Hollannissa huumekuolleisuus on noussut, vaikka käyttöhuoneet ovat käytössä.

Itävallassa ei ole käyttöhuoneita. Maassa on vähemmän huumeriippuvaisia ja vähemmän yliannostuskuolemia. Norja oli saanut huumekuolemat laskuun, ennen kuin se otti käyttöön käyttöhuoneet. Norjalaistutkimuksessa, jossa on tutkittu opioideihin liittyviä huumekuolemia vuosina 2000–2019, ei mainita käyttöhuoneita merkittävänä keinona laskea yliannostuskuolemia.

Lakialoite käyttöhuoneiden kokeilemisesta johtaisi lainsäädännön avaamiseen. Tällä hetkellä huumeiden käyttö ja hallussapito ovat rikos. Mitä todennäköisimmin huumekauppa lisääntyisi käyttöhuoneiden lähistöllä. Pitäisikö poliisin kääntää aina katseensa pois, kun joku kuljettaa mukanaan huumaavia aineita käyttöhuoneeseen ja tarjoaa niitä vielä muillekin?

Kanadan Albertassa tehdyssä selvityksessä käyttöhuoneiden tulon jälkeen rikollisuus alueella lisääntyi. Myös yliannostuskuolemat, sairaalahälytykset ja häiriöt lisääntyivät.

Käyttöhuoneiden sijaan meidän tulee parantaa päihdehoitoon pääsyä, tarjota riittävän pitkiä hoitojaksoja sekä tarjota kokonaisvaltaista kuntoutusta. Lääkkeellisen korvaushoidon lisäksi tulee olla tarjolla lääkkeetöntä hoitoa. Lääkkeellinen korvaushoito voi toimia toki välivaiheena, mutta tavoitteena tulisi olla irti huumaavista aineista pääseminen.

Moni käyttäjä tarvitsee tukea pitkän aikaa pysyäkseen kuivilla. Moni rakentaa uudelleen identiteettiään ja tarvitsee elämäänsä mielekästä tekemistä, työtä, asunnon sekä tukea arjenhallintaan.

Lainsäädännön muuttaminen sallivampaan suuntaan tuo monia haittoja. Poliisin työ vaikeutuu, ja sallivampi huumelainsäädäntö on haitallinen signaali etenkin nuorille. Tutkimusten mukaan kiellot ja kielteinen asenne suojaavat paremmin nuoria. Tupakanpoltto on selkeästi vähentynyt sen jälkeen, kun lainsäädäntöä tiukennettiin. Lainsäädännön tiukkuudella näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia asenteisiin. Tupakanpoltto on erinomainen esimerkki myös siitä, että asenteita voidaan muuttaa.

Laitetaan sekä päihdepalvelut ja mielenterveyspalvelut kuntoon, ja tuetaan ihmisiä hyvään elämään. Näin tekemällä saamme huumekokeiluja vähemmälle ja huumeiden käyttäjien määrää vähennettyä. Näin myös huumekuolemat kääntyvät laskuun. Tarjotaan apua ja hoitoa nopeasti sitä tarvitseville.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja, hyvinvointialuevaltuutettu

Valtuustoaloite 6.2.2023: Palvelujen selkeistä heikennyksistä tiedotettava etukäteen hyvinvointialuevaltuustoa ja alueen asukkaita

Viime vuonna moneen kertaan tuotiin esille, etteivät palvelut heikkene palvelujen siirtyessä kunnilta ja kaupungeilta hyvinvointialueelle. Myös valtuutetut ovat olleet siinä uskossa, ettei heikennyksiä siirtovaiheessa tule. Nyt kuitenkin on käynyt ilmi, että osa palveluista on karsittu pois. Esimerkiksi ikääntyvien kuljetuspalveluihin sekä siivousapuun on tullut heikennyksiä. Tämän lisäksi terveyskeskusten ilta-vastaanottoaikoja on supistettu.

Mikäli viranomaispäätöksillä tai aluehallituksen päätöksellä tehdään selkeitä palvelujen heikennyksiä, tulee niistä tiedottaa hyvissä ajoin hyvinvointialuevaltuustoa sekä alueen asukkaita. Palvelujen heikentämisellä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia asukkaalle: matka palveluun voi pidentyä, taloudelliset vaikutukset voivat olla varautumista vaativia ja joissakin tilanteissa voi olla tarve saada jokin korvaava apu tai palvelu.

Hyvinvointialuevaltuustolle tulee antaa myös mahdollisuus osaltaan ottaa kantaa esitettäviin heikennyksiin silloin, kun kyse on merkittävistä ja toistaiseksi voimassa olevista palvelujen heikennyksistä tai kokonaan jonkun palvelun poistamisesta.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä useat allekirjoittaneet

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehdittava jatkossakin

Kuhmoinen on etsinyt identiteettiään kuuluen Hämeeseen, Keski-Suomeen ja nyt Pirkanmaahan. Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuutettujen vieraillessa Kuhmoisissa kävi selväksi, että paikkakunnalla on säilynyt yhteisöllisyys, vaikka paikkakunta onkin siirtynyt maakunnasta toiseen.

Paikkakuntalaiset kertoivat Kuhmoisten asukasmäärän monikertaistuvan kesäisin. Vireä kesäpaikka on selkeästi houkutellut osan myös muuttamaan Kuhmoisiin pysyvästi. Satama-alue, vesistö ja luonnonläheisyys ovat yhteisöllisyyden lisäksi selkeästi paikkakunnan vahvuuksia. Tämän lisäksi saimme iloksemme kuulla, ettei paikkakunnalla esiinny huumeongelmaa nuorilla siinä määrin, kuten niin valitettavan monella paikkakunnalla ympäri Pirkanmaata.

Kuhmoisissa oltiin verrattain tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluihin, jos palautetta vertaa moneen muuhun paikkakuntaan. Vaikka palveluja on vähemmän, kertoivat kuntalaiset pääsevänsä palveluihin tarvittaessa. Moni kehui myös sitä, että julkinen liikenne Tampereen suuntaan on toimivaa. Välimatkojen ollessa pitkiä onkin äärimmäisen tärkeää tarkastella koko Pirkanmaalla joukkoliikennettä ja sen toimivuutta suhteessa sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Paikkakuntalaiset kertoivat joutuneensa puolustamaan ambulanssipalveluja. Nopeassa avuntarpeessa pitkän matkan alueella ambulanssin toimivuuden merkitys luonnollisesti korostuu. Meille Kristillisdemokraateille on tärkeää, että hyvinvointialueella huolehditaan palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta myös Pirkanmaan reunamilla.

Vaikka Kuhmoisista ei ole ketään poliitikkoa hyvinvointialuevaltuuston jäsenenä, niin toivomme rohkeaa yhteydenottoa aluevaltuutettuihin Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suhteen.

Sirpa Pursiainen

Vanhusten hoivakodin toimitusjohtaja, YTM

Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, monipalveluvaliokunnan jäsen

Mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostettava

Kristillisdemokraattien hyvinvointialuevaltuustoryhmän jäsenenä vierailulla Pälkäneelle pääsin kuulemaan monen asukkaan suusta kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Pälkäneellä. Moni koki palvelujen heikentyneen sen jälkeen, kun Kangasalan kunta alkoi vastaamaan paikkakunnan palveluista. Moni kaipasi aikaa, jolloin tutulle lääkärille pääsi nopeasti. Moni kuitenkin myös totesi, että palvelut toimivat suhteellisen hyvin.

Pälkäneellä koettiin kuitenkin erityisen haasteelliseksi se, ettei paikkakunnalla ole riittäviä mielenterveys- ja päihdepalveluja. Diakoniatyö sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö pyrkivät paikkaamaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen puutteita.

Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta on tekemässä parhaillaan mietintöä juuri mielenterveys- ja päihdepalveluista. Mietintöjen avulla kootaan ajankohtaista tilannekuvaa ja asetetaan tavoitteita palvelujen laadun, toimintamallien kehittämisen ja palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Jokainen syrjäytynyt nuori on talouden näkökulmasta merkittävä menoerä, mutta inhimillisesti katsottuna euromääräistä hintaa ei syrjäytymiselle voida edes laskea. Vaikka lasten ja nuorten kohdalla avun odottamisen vaikutukset korostuvat, niin meidän tulee kyetä huolehtimaan kaiken ikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluista Pirkanmaalla.

Sirpa Pursiainen

Hyvinvointialuevaltuutettu, KD

Monipalveluvaliokunnan jäsen