Valtion esimerkki merkittävä ympäristön suojelussa

Metsähallitus on myymässä Terrafamelle Talvivaaran vuotojen pilaamia maita. Tämä kauppa on täysin käsittämätön luonnonsuojelun näkökulmasta. Kaupan summa on 10 % aikaisemmista korvausvaatimuksista. Ylen uutisten mukaan Metsähallitus peruu kaupan myötä 8,6 miljoonan korvausvaatimukset.

Valtio omistaa Terrafamesta suurimman osuuden, noin 70%. Metsähallitus on puolestaan valtion liikelaitos. Suomen hallitus on nostanut puheissaan esille luonnonsuojelun tärkeyden. Nyt tässä asiassa kuitenkin valtio esimerkillään osoittaa, ettei luonnonsuojelu olekaan lopulta niin tärkeä asia.

Ympäristönsuojelu on käytännön toimien tekemistä, ei pelkkiä puheita. Alueen ympäristö tulee saattaa kuntoon ja asianmukaiset korvaukset on suoritettava. Tällaisella kaupalla ja korvausvaateista luopumisella saattaa olla varsin epäsuotuisa vaikutus niille yksityiselle maanomistajille, jotka ovat kärsineet ympäristörikoksen vaikutuksesta vesien pilaantumisen vuoksi.

Terrafame kertoo sivuillaan, että sen toiminnan kulmakivinä olevan turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen. Vääjäämättä herää kysymys, liittyykö ympäristöturvallisuus ja siihen liittyvä vastuunkanto ollenkaan toimintaperiaatteisiin.  Toivon Suomen hallituksen kantavan vastuuta asiassa. Pahimmillaan valtio itse antaa esimerkin kaikille muillekin toimijoille, että ympäristörikoksista on helppo pestä kätensä maakauppojen avulla.

Sirpa Pursiainen, Kirjailija, KD Pirkanmaan piirin pj

Lapset ja nuoret terveenä kesälomille

Ymmärrän erittäin hyvin sen, että moni lapsi ja nuori toivoo, että opetus järjestettäisiin lähiopetuksena. On luonnollista, että lapset ja nuoret kaipaavat kavereiden seuraa ja on totta, että usein erityistä tukea tarvitseva oppii paremmin lähiopetuksessa.

Nyt kuitenkin pitää arvioida, mikä on turvallisuuden kannalta järkevintä ja mikä on kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten etu. Mielestäni terveys on tässä kohden tärkein arvo. Pidän erittäin tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät terveinä kesälomille. Lisäajan saaminen Suomessa koronahuipun suhteen voi mahdollistaa sen, että rokotukset, lääkkeet ja hoito kehittyvät ja sitä kautta kuolleisuus Suomessa saadaan pidettyä alhaisena.

Moni perhe on kevään aikana tehnyt suuren työn opiskelujen ja etätöiden yhteensovittamisessa ja en pidä toivottavana sitä, että monen loma-aika kuluisi sairastamiseen.

Erityisen tuen antaminen tulee totta kai lapsille ja nuorille varmistaa myös loppukevään aikana. Opetuksellisesta näkökulmasta asioita on kuitenkin opiskeltu jo monta kuukautta lukuvuoden aikana. Tosiasiallisesti oppimisen näkökulmasta yleensä toukokuu ei ole enää muutoinkaan sitä hedelmällisintä aikaa, vaikka luokkahuoneessa yhdessä oltaisiinkin. Tässä kohden lukuvuotta moni lapsi ja nuori on jo väsynyt lukuvuoden uurastamisen jälkeen. Päästetään lapset ja nuoret terveenä kesälomalle ja kiritään ensi lukuvuoden aikana kiinni, jos jotakin oppimatta jää. Toivon lasten ja nuorten edun huomioimista ja siitä syystä todella toivon hallituksen jatkavan linjausta koulujen sulkemisen jatkamisesta loppukevään ajaksi. Tampereen kaupungin elinkeino- ja osaamislautakunnalle kiitos järkiratkaisusta: Tampereen toisen asteen opinnot järjestetään etäopetuksessa. Erityinen tuki järjestetään sitä tarvitseville eri keinoin loppukevään ajan.

Sirpa Pursiainen

Sosiaali- ja terveysalan opettaja, KD Pirkanmaan piirin pj

Sukupuolineutraalit henkilötunnukset rahan ja ajan tuhlaamista

Suomen talouden näkymien heikentyessä koronaviruksen vuoksi on täysin käsittämätöntä, että hallitus suunnittelee samanaikaisesti sukupuolineutraalien henkilötunnusten käyttöönottamista.

Finanssialan keskusliiton mukaan tällainen uudistus aiheuttaa valtavat kustannukset yrityksille sekä kaikkiin julkisen puolen asiakasrekistereihin. Talouselämän uutisen mukaan uudistus aiheuttaisi miljardiluokan lisälaskun.

Kun huomioidaan vielä se, että käytännössä juuri henkilötunnus merkittävästi auttaa monen viranomaisen työtä lähestyessään uutta asiakasta, on hämmästyttävää, että tällaista uudistusta suunnitellaan, ettei henkilötunnuksesta ilmene ihmisen ikä, syntymäaika eikä sukupuoli. Vaikka viranomainen aina tietenkin kartoittaa yksilöllisen palvelutarpeen, antavat nämä perustiedot tärkeän nopean käsityksen, millaisessa elämänkaaren vaiheessa ihminen on. Juuri nämä tiedot tosiasiallisesti auttavat osaltaan arvioimaan esimerkiksi asiakkaan tuen ja avuntarpeita. Henkilötunnuksen perusteella niin ikään yritykset tarkistavat, onko henkilö täysi-ikäinen. Tämän tiedon katoaminen luo valtavan haasteen, joka pitäisi jollakin tavalla ratkaista.

Itse ihmettelen, miksi muuttaa jotakin vain muutoksen vuoksi? Vielä enemmän ihmettelen, miksi tuhlata rahaa johonkin, mikä ei muutosta tarvitse? Mitä lopullista hyötyä lopulta uudistuksella on? Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistuksella pyritään ”Yhteiskunnan eheyden vahvistamiseen”. Mitä ihmettä tällaisella lauseella tarkoitetaan? Uskon, että suurin osa kansasta pitää nykyistä henkilötunnusta tärkeänä osana omaa identiteettiään, joten otetaanko valtaosan mielipidettä tässä kysymyksessä laisinkaan huomioon? Paremminkin uudistus rikkoo yhteiskunnan eheyttä kuin vahvistaa sitä.

Sirpa Pursiainen, KD Pirkanmaan piirin pj

Uudenmaan eristystä tulee jatkaa

Suomessa tehdyt toimenpiteet Koronan etenemisen hidastamiseksi ovat toimineet. Ihmettelen kuitenkin kovasti, että nyt pääministeri Marin on väläytellyt Uudenmaan eristyksen päättymistä. Mielestäni Uudenmaan eristämistä tulee ehdottomasti vielä jatkaa.

Suojavarusteista on huutava pula ympäri maata ja siitä syystä Uudenmaan eristämisen päättyminen olisi täysin edesvastuutonta tässä kohtaa. Eristyksen päättymisen seurauksena tartuntojen määrä tulee todennäköisesti nopeasti kasvamaan, sillä juurikin Uudellamaalla on eniten tartuntoja. Rajoitustoimilla saatu etu voidaan menettää päivissä ja mielestäni se ei kannata. Nykyisillä rajoituksilla on kuitenkin voitu mahdollistaa Uudeltamaalta ja sinne työssäkäynti. Korona tulee aiheuttamaan vielä paljon sairastumisia ja siksi Uudenmaan eristyksen jatkaminen sekä ennakoiva varautuminen terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen ovat vastuullista politiikkaa.

Sirpa Pursiainen, KD Pirkanmaan piirin pj