Suomen vientiteollisuudelle ei tule asettaa päästöveroja

Vaalipaneeleissa useampi puolue on väläytellyt vientiteollisuudelle asetettavia päästöveroja osana vihreää siirtymää. Ehdotus on käsittämätön. Suomen vientiteollisuus on maailman puhtainta. Mikäli tällainen päästövero asetetaan, se tarkoittaisi suoraan sitä, että samoja tuotteita tuotettaisiin muualla maailmalla huomattavasti epäekologisemmin.

Suomen talous on myös pahoin velkaantunut. Valtiolla on arviolta vuoden 2023 loppuun mennessä 156 miljardia velkaa. Tällä hetkellä jokaista suomalaista kohden valtionvelkaa on 25 173 euroa. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että tämän vuoden valtion korkomenot ovat noin 2,5 miljardia euroa, kun viime vuonna korkomenoihin kului reilut 830 miljoonaa. Vuodelle 2027 pelkästään arvioidut korkomenot ovat jo 3,7 miljardia.

Moni puolue nojaa säästöjen sijaan juuri BKT:n kasvuun. Kahden prosentin BKT kasvu ei ole mitenkään mahdollista, mikäli vientiteollisuudelle asetetaan päästöveroja. Päinvastoin tällainen heikentää vientiä, lisää työttömyyttä ja sitä kautta syventää myös velkaantumista. Säästöjen lisäksi tarvitsemme BKT:n kasvua kyetäksemme vastaamaan kasvavaan huoltosuhteeseen.

Vientiteollisuuden elinvoimaisuus on täysin välttämätöntä turvata seuraavan hallituskauden aikana. Mänttä-Vilppulan kaltaisille kaupungeille tällaiset päätökset olisivat merkittäviä ja heikentäisivät huomattavasti alueen elinvoimaisuutta.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraatit

Termit äiti ja isä säilytettävä lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa

Lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa on muutettu viimeisten vuosien aikana siten, että termejä äiti ja isä on lähdetty korvaamaan muilla termeillä. Nyt vähemmistön oikeudet on nostettu enemmistön oikeuksien ohi. Enemmistölle suomalaisista sanat äiti ja isä ovat tärkeä osa identiteettiä. Äiti tuo sanana mieleen huolenpitoa ja lämpöä ja sana isä tuo mukanaan mielikuvan turvallisuudesta ja suojelevuudesta.

Aikaisemmin Suomessa myönnettiin äitiyspäivärahaa. Tämä monelle tuttu etuus on jo korvattu nimellä raskausraha. Äidiksi tulevan on tärkeää luoda tunneside syntyvään lapseen, sekä valmistautua tulevaan äitiyteen. On käsittämätöntä, että näin tärkeästä asiasta kuin äitiys on haluttu riisua kaikki tunneperäiset ja uutta elämänvaihetta kuvaavat sanat pois.

Tämän lisäksi enenevissä määrin äidistä ja isästä on alettu käyttää nimikkeitä synnyttäjä ja siittäjä. Translaissa ja hallituksen esityksen perusteluissa translaista tämä asia korostui vahvasti. Äitinä ja isänä oleminen ovat muutakin kuin tekninen suoritus. Suomessa mennään aivan liian pitkälle sen vuoksi, että osa vähemmistöstä ei halua sanoja äiti ja isä käytettävän tai eivät koe näitä sanoja itselleen omaksi.

Lapselle on myös lähtökohtaisesti tärkeää, että hänellä olisi toisiinsa sitoutuneet vanhemmat. Vaikka tämä ihanne ei ollenkaan aina toteudu, niin isien kutsuminen siittäjiksi ei ainakaan edesauta sitä, että lähtökohtaisesti isyyteen liittyisi mielikuva sitoutumisesta uuteen perheenjäseneen. Perhe on yhteiskunnan tärkein tukijalka.

Sanat äiti ja isä ovat merkityksellisiä ja tärkeitä termejä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sanat äiti ja isä kuuluvat suomalaiseen perhekäsitykseen. Eduskunnan tulee varmistaa, että lainsäädännössä, sosiaaliturvassa ja yhteiskunnassa säilytetään sanat äiti ja isä. Lainsäädäntöön tulee palauttaa sanat äiti ja isä niiltä osin, kuin ne on lainsäädännöstä poistettu; kuten perhevapaauudistuksen yhteydessä muutettu lainsäädäntö.

Sirpa Pursiainen

Tampereen kaupunginvaltuutettu

Pirkanmaan aluevaltuutettu

kristillisdemokraatit