Sukupuolen biologisuutta ei pidä vesittää lainsäädännössä

Hallitus on tehnyt viime aikoina kiireellä erilaisia lakimuutoksia. Mielestäni lakeja uudistaessa tai uusia lakeja säätäessä valmistelutyö pitää tehdä aina huolella ja aina tulee arvioida lainsäädännön moninaiset vaikutukset. Hallituksen esitys translaista on monella tavalla haasteellinen.  

Esityksessä todetaan, että vahvistettua sukupuolta olisi pidettävä henkilön sukupuolena sovellettaessa muuta lainsäädäntöä, jollei toisin säädetä. Ilmoitettu sukupuoli vaikuttaa osaltaan asevelvollisuuteen. Laki muuttaa myös käsitykset äitiydestä ja isyydestä. Käytännössä äitiyden ja isyyden nimikkeet saisi jatkossa muuttaa kokemuksensa mukaisesti. Esityksen mukaan säännöksiä, jotka koskevat raskaana olevaa, imettävää tai synnyttänyttä naista, sovelletaan raskaana olevaan, imettävään tai synnyttäneeseen henkilöön sukupuolen vahvistamisesta riippumatta.

Sukupuoli on kuitenkin vahvasti biologinen tosiasia. Toiset syntyvät tytöiksi ja toiset pojiksi. Tämä vaikuttaa suuresti myös erilaisiin käytännön asioihin. Meillä on uimahallissa naisten saunat ja miesten saunat. Urheilussa meillä naiset kilpailevat keskenään ja miehet urheilevat keskenään, sillä sukupuolten välillä on selkeät erot, jotka biologia tullessaan tuo. Nyt vähemmistön oikeudet on nostettu enemmistön oikeuksien ohi. Kuka haluaa, että tyttären ollessa uimahallissa naiseksi kokeva henkilö tulee miehen sukupuolielinten kanssa samaan suihkutilaan?  Minä en ainakaan edes aikuisena naisena halua olla alasti samassa tilassa miesten kanssa.

Biologinen sukupuoli ja kokemus sukupuolesta ovat kaksi täysin eri asiaa. Translain vaikutuksena juuri biologisen sukupuolen korvaaminen kokemukselliseen sukupuoleen tuo muuhun lainsäädäntöön ja käytäntöihin haasteita. Se, että sukupuolta voi vaihtaa usein ilmoituksella, kuulostaa myös varsin erikoiselta ratkaisulta. Vaikka meillä suurin osa syntyy biologisesti sidottuun sukupuoleen, meillä on pieni joukko ihmisiä, joista ei voida syntymähetkellä sanoa, ovatko he tyttöjä vai poikia. En usko, että näiden henkilöiden toiveena on, että sukupuolen vaihtamisesta tehdään tämän kaltainen vaihteleva ilmoitusasia.

Jokaisen ihmisen ihmisarvo on jakamaton. Mielipide esitetyn translain vastustamisesta ei tarkoita, ettenkö minä näkisi jokaista ihmistä arvokkaana tai ettenkö minä arvostaisi ihmisoikeuksia. Keskustelussa translaissa on kuitenkin haluttu tietoisesti sekoittaa ideologiset tavoitteet ihmisoikeuksiin.

Tavallinen kansa turuilla ja toreilla on varsin ihmeissään tästä hallituksen esittämästä laista. Lainsäädännön muuttaminen on aina iso kokonaisuus, joka vaatii vaikutusten ennakointia ja arviointia.

Sirpa Pursiainen TJ, YTM

Tampereen kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan hyvinvointialuevaltuutettu, KD