Mielipiteitä

 • Luontomatkailusta kasvua ja vetovoimaa Tampereelle

  Tampere sijaitsee kahden järven välissä. Lisäksi Tampereella on upeita retkeilykohteita. Monelle ulkomaalaiselle kävely hiljaisessa ja rakentamattomassa metsässä on jotain, mitä he eivät ole koskaan kokeneet. Ei ole ihme, että esimerkiksi maailmaa paljon nähnyt Brad Pitt kehui Tamperetta juuri luonnon kauneudesta. … Lue loppuun → Read more

 • Hoitajien luottamus on rakennettava uudelleen

  Hoitoalalle hakeudutaan yleensä halusta auttaa. Hoitoalalle hakeutuessa harva ajattelee alan palkkausta. Tämän tiedän 10 vuoden työkokemuksella lähihoitajien opettajana. Halu auttaa tarkoittaa sitä, että suurin osa hoitajista kykenee asettumaan autettavan asemaan. Suurin osa hoitajista omaa myös varsin korkean etiikan. Väitän, että … Lue loppuun → Read more

 • Työntekijöiden hyvinvointi ja tiedolla johtaminen tuovat imua alalle

  Hyvä ja laadukas palvelu syntyy ammattitaitoisista työntekijöistä, jotka osaavat kohdata asiakkaan yksilölliset tarpeet. Hyvään johtamiseen, riittävään rahoituspohjaan sekä henkilöstömitoituksen toteutumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelujen siirtyessä kunnilta hyvinvointialueelle. Oikea-aikaisen ja yksilöllisen avun saaminen on inhimillistä ja taloudellisesti paras tapa toimia. … Lue loppuun → Read more

 • Arvokas ikääntyminen ja merkityksellinen elämä painopisteeksi

  Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, yhteyskuntatieteiden maisteri Sirpa Pursiainen haluaa korostaa jokaisen Pirkanmaalaisen oikeutta arvokkaaseen ikääntyminen. Pursiainen työskentelee ikäihmisten palveluasumisyksikön toimitusjohtajana Tampereella sekä toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenenä, Tampereen kaupunginvaltuutettuna ja Pirkanmaan maakuntavaltuutettuna. ”Jokaisella tulee olla luottamus siihen, että jokaisen … Lue loppuun → Read more

 • Sosiaali- ja terveysalan palkankorotuksiin uusi toteutusmalli

  Sosiaali- ja terveysalalla palkat ovat alhaiset etenkin hoitajilla ja sosiaalityöntekijöillä, huomioiden työn kuormittavuus. Miesvaltaiset alat saavat helpommin palkankorotuksia, sillä he voivat lakkoilla vaarantamatta kenenkään terveyttä ja hyvinvointia. Olen pitkään pohtinut, miten saisimme miesvaltaiset alat nykyistä paremmin osallistumaan naisvaltaisten alojen palkankorotuksiin. … Lue loppuun → Read more

 • Lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin panostettava tänään

  Pidän erittäin huolestuttavana mielenterveysongelmien määrällistä kasvua sekä palveluiden riittämättömyyttä. Mielenterveysongelmien taustalla on moninaisia asioita, joihin meidän tulisi kiinnittää huomioita. Yksi halvimmista ja tehokkaimmista keinoista on edelleen lisätä tunnetaitojen opettelua päiväkodeissa ja kouluissa sekä vahvistaa vuoropuhelua vanhempien kanssa näiden taitojen harjaantumiseen … Lue loppuun → Read more