Sukupuolineutraalit henkilötunnukset rahan ja ajan tuhlaamista

Suomen talouden näkymien heikentyessä koronaviruksen vuoksi on täysin käsittämätöntä, että hallitus suunnittelee samanaikaisesti sukupuolineutraalien henkilötunnusten käyttöönottamista.

Finanssialan keskusliiton mukaan tällainen uudistus aiheuttaa valtavat kustannukset yrityksille sekä kaikkiin julkisen puolen asiakasrekistereihin. Talouselämän uutisen mukaan uudistus aiheuttaisi miljardiluokan lisälaskun.

Kun huomioidaan vielä se, että käytännössä juuri henkilötunnus merkittävästi auttaa monen viranomaisen työtä lähestyessään uutta asiakasta, on hämmästyttävää, että tällaista uudistusta suunnitellaan, ettei henkilötunnuksesta ilmene ihmisen ikä, syntymäaika eikä sukupuoli. Vaikka viranomainen aina tietenkin kartoittaa yksilöllisen palvelutarpeen, antavat nämä perustiedot tärkeän nopean käsityksen, millaisessa elämänkaaren vaiheessa ihminen on. Juuri nämä tiedot tosiasiallisesti auttavat osaltaan arvioimaan esimerkiksi asiakkaan tuen ja avuntarpeita. Henkilötunnuksen perusteella niin ikään yritykset tarkistavat, onko henkilö täysi-ikäinen. Tämän tiedon katoaminen luo valtavan haasteen, joka pitäisi jollakin tavalla ratkaista.

Itse ihmettelen, miksi muuttaa jotakin vain muutoksen vuoksi? Vielä enemmän ihmettelen, miksi tuhlata rahaa johonkin, mikä ei muutosta tarvitse? Mitä lopullista hyötyä lopulta uudistuksella on? Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistuksella pyritään ”Yhteiskunnan eheyden vahvistamiseen”. Mitä ihmettä tällaisella lauseella tarkoitetaan? Uskon, että suurin osa kansasta pitää nykyistä henkilötunnusta tärkeänä osana omaa identiteettiään, joten otetaanko valtaosan mielipidettä tässä kysymyksessä laisinkaan huomioon? Paremminkin uudistus rikkoo yhteiskunnan eheyttä kuin vahvistaa sitä.

Sirpa Pursiainen, KD Pirkanmaan piirin pj

Uudenmaan eristystä tulee jatkaa

Suomessa tehdyt toimenpiteet Koronan etenemisen hidastamiseksi ovat toimineet. Ihmettelen kuitenkin kovasti, että nyt pääministeri Marin on väläytellyt Uudenmaan eristyksen päättymistä. Mielestäni Uudenmaan eristämistä tulee ehdottomasti vielä jatkaa.

Suojavarusteista on huutava pula ympäri maata ja siitä syystä Uudenmaan eristämisen päättyminen olisi täysin edesvastuutonta tässä kohtaa. Eristyksen päättymisen seurauksena tartuntojen määrä tulee todennäköisesti nopeasti kasvamaan, sillä juurikin Uudellamaalla on eniten tartuntoja. Rajoitustoimilla saatu etu voidaan menettää päivissä ja mielestäni se ei kannata. Nykyisillä rajoituksilla on kuitenkin voitu mahdollistaa Uudeltamaalta ja sinne työssäkäynti. Korona tulee aiheuttamaan vielä paljon sairastumisia ja siksi Uudenmaan eristyksen jatkaminen sekä ennakoiva varautuminen terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseen ovat vastuullista politiikkaa.

Sirpa Pursiainen, KD Pirkanmaan piirin pj

Järeämpiä toimia koronan leviämisnopeuden hillitsemiseksi

Mielestäni nyt tarvitaan nopeampia ja järeämpiä toimia koronan leviämisnopeuden hidastamiseksi. Iso osa suomalaisista tulee sairastumaan, mutta piikkiä pitää saada loivemmaksi, jotta mahdollisimman vähällä kuolleiden määrällä selvitään.  

Sairastuneiden määrä tulee kasvamaan lähipäivinä aivan varmasti valtavasti. Kangasala saattaa olla hyvinkin nopeasti erittäin haasteellisessa tilanteessa, sillä altistuneita on paikkakunnan kokoon nähden suhteellisen paljon.

Tällä hetkellä annetut karanteeni ohjeet ovat riittämättömiä. Samassa perheessä joku voi olla karanteenissa (ollut suoraan tekemisissä todetusti sairastuneen kanssa) ja muut perheen jäsenet juoksevat ympäriinsä ja todennäköisesti vievät virusta mukanaan. Tämä virus kun säilyy pinnoilla yllättävän sitkeästi.

On yllättävää, että edelleen eilen (11.3.2020) on vielä Suomeen saanut saapua siten, että Italia on ollut lähtömaana. Tullessa Suomeen ilman mitään kyselyjä on saanut eilen hypätä bussin kyytiin ja mennä minne lystää. Toimenpiteet ovat käsittämättömän lepsuja ajatellen, että Suomea pidetään sosiaali- ja terveydenhuollon mallimaana. Tämä virus on ovela ja vikkelä ilman lisäapujakin. Tämän viruksen ollessa kyseessä yllättävän monet tulevat tarvitsemaan tehohoitoa, tästä syystä emme saa antaa toimien hitauden vuoksi mahdollisuutta liian suuren hoitoisuuspiikin syntymiseen.

Nyt samanaikaisesti pitää aloittaa kansainvälisessä yhteistyössä valmistautuminen viruksen muuntautumiseen ja mahdolliseen toiseen aaltoon. Vastassa voi olla nykyistä kehittyneempi muoto, johon eivät välttämättä ole suojattuja nekään, jotka tässä ensimmäisessä aallossa tulevat sairastumaan.

En tahdo luoda paniikkia, mutta nyt tulisi ottaa järki käteen. Suomi ei ole lintukoto eikä ole mitään syytä odottaa, että virus olisi täällä jotenkin vieraskoreampi kuin muuallakaan maailmassa.

Sirpa Pursiainen

Sosiaali- ja terveysalan opettaja

KD Pirkanmaan piirin pj

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli 17.2.2020 suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2020-2023. On erittäin tärkeää, että valtuuston istunnon aikana suunnitelmaa täsmennettiin. Esimerkiksi kotihoidon henkilöstörekrytointi on syytä tunnustaa. On erittäin tärkeää kartoittaa, mitkä seikat vaikuttavat kotihoitotyön veto- ja pitovoimaan.  Uskon yhden keskeisen syyn liittyvän siihen, että työntekijät kokevat eettistä ristiriitaa siitä, ettei heillä ole riittävästi aikaa vastata asiakkaiden tarpeisiin. Moni varmasti kokee myös joutuvansa jättämään kotiin liian huonokuntoisia ikäihmisiä.

Toisena tärkeänä tarkennuksena on valmistautuminen henkilöstömitoitusten 0,7 muutoksiin. Vaade henkilöstömitoituksen nostosta tulee heijastua palvelusetelin hintaan, jotta ikäihmisten monipuolinen palvelutuotanto, kuten kolmannen sektorin mukana olo, saadaan säilytettyä.  Kaikilta palveluntuottajilta voidaan vaatia laadukasta hoitoa silloin, kun taloudelliset reunaehdot huomioidaan.

Kolmantena  erittäin tärkeänä tarkennuksena pidän sitä, että Tampereella kehitetään omaishoidettavien ja omaishoitajien tarvetta vastaavan, yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteutumista. Tällä hetkellä moni omaishoitaja joutuu itse kokoamaan palvelukokonaisuutta hoidettavalle, eikä lakisääteinen asiakassuunnitelman tekeminen tarvelaajuudessaan aina toteudu. Laissa sinänsä jo velvoitetaan aina kartoittamaan myös omaisen tuen tarve, mutta tämä harvoin tosiasiallisesti toteutuu. Yksilölliseen palvelutarpeeseen vastaamalla saamme omaishoitajuudesta nykyistä houkuttelevampaa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on monessa kohden hyvä pohja.  Toteutuakseen suunnitelma vaatii sekä euroja että toimia, jotta kukin ikäihminen ja omaishoitaja saa yksilöllisen, oikea-aikaisen sekä tarpeenmukaisen hoivan, palvelut ja sosiaaliturvan.

Sirpa Pursiainen

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän jäsen

Tieturvallisuutta parannettava Teiskossa

Tieturvallisuus on tärkeä osa ihmisten arkea. Tampereen Teiskoon ajaessa Kaitavedentiellä on alle kolmen kilometrin pituinen tiepätkä, jota ei ole valaistu. Tälle tieosuudelle tulee saada valaistus. Tällä tiealueella on hirvivaara ja aika ajoin hirvikolareita myös tapahtuu. Valaisematon osuus sijaitsee Eerolansuoran risteyksen välissä, ennen Kämmenniemeä. Hirvien lisäksi alueella kulkee myös peuroja. Monelle tämä tiepätkä on osa työmatkaa ja pidän tärkeänä, että tämä taloudellisesti kohtuullisen vähän maksava turvallisuutta parantava toimenpide toteutettaisiin mahdollisimman pian.

Sirpa Pursiainen, KD Tampereen varavaltuutettu

Kontulan toiminta Israelissa syvästi moitittavaa

Pidän erittäin huolestuttavana Anna Kontulan aikaan saamaa kansainvälistä negatiivista julkisuutta. Kansanedustajan ei missään nimessä pidä osallistua toisen valtion rajojen sisällä sellaiseen mielenilmaukseen, joka pahimmillaan vaarantaa maiden välisiä diplomaattisia suhteita.

Kontulan osallistuminen mielenosoitukseen juuri Israelissa lisäksi antaa kuvan siitä, että Kontula Suomen edustajana antaa tukensa antisemitismille. Kontula on yksipuolisesti ilmaissut kritiikkinsä Israelille Gazan saarrosta, mutta kritiikin osalliseksi ei ole tullut Egypti. Kontulan toiminta ja lausunnot ovat niin ikään yksin juuri Israelia vastaan, vaikka terroristijärjestö Hamas on vuosikymmenet syyllistynyt iskujen toteuttamiseen ja rakettien laukaisemiseen Israelia vastaan. Israelilla on oikeus puolustautua terrorismia vastaan.

Hamas vastustaa rauhanomaista ratkaisua palestiinalaiskysymykseen. Israelin lisäksi Yhdysvallat, EU, Kanada ja Egypti ovat luokitelleet Hamasin terroristijärjestöksi. Kontulan ulostulo antaa erittäin ikävän kuvan Suomesta maailmalla. Jo nyt Kontulan toimet ovat saaneet erittäin ikävää ja kyseenalaista kansainvälistä näkyvyyttä. Esimerkiksi juutalaisten maailmankongressi on kritisoinut Kontulan protestia ja arvioivat Kontulan syyllistyneen melko todennäköisesti antisemitismiin. Koska Kontula edustaa kansanedustajana Suomea ja puolueensa vuoksi myös Suomen hallitusta, on teko syvästi moitittava ja Kontulan tulisi pyytää anteeksi toimintaansa.

Populismin lisäksi antisemitismi on nostanut päätään Euroopan alueella. Kansanedustajat eivät saa missään nimessä olla mukana teoissa, jotka suoraan tai epäsuoraan antavat tukensa antisemitismille. Kansanedustaja edustaa Suomea ja tästä syystä hänen tulee käyttää laillisia ja rauhaa rakentavia keinoja silloinkin, kun on poliittisesti eri kannalla kuin istuva hallitus tai eduskunta.

Sirpa Pursiainen

Enkeli taivaan saakoon kajahtaa jatkossakin seisten

Ihmettelen syvästi viime aikaisia päätöksiä, joilla pyritään kitkemään kaikki suomalaiseen kulttuuriin liittyvät kristilliset piirteet pois koulusta ja kasvatuksesta. Viimeisin Kangasalan päätös siitä, ettei Enkeli taivaan – virren viimeisen säkeistön aikana saa nousta seisomaan on todella kummallinen. Suomalaisen sivistyksen ja koulutuksen merkittävänä taustatekijänä on kuitenkin juurikin kirkko.

Olen itse keskustellut useampien maahanmuuttajien kanssa siitä, mitä he ajattelevat joulujuhlan viettämisestä kirkossa ja tiedon saamisesta kristillisestä kulttuuristamme. He eivät näe ja koe siinä mitään pahaa. Eräs huntua käyttävä muslimi hiljattain kertoi, että suurin osa hänen tuntemistaan muslimiperheistä ei näe eikä koe mitään pahaa siinä, jos päiväkodista tai koulusta käydään kirkossa tai jos joulujuhlassa on joulukuvaelma. Nyt vaikuttaakin siltä, että pieni itseään suvaitsevaksi kutsuva uskonnottomuutta ihannoiva vähemmistö kantasuomalaisia haluaa häivyttää maastamme kristilliset piirteet.

Arvostan sitä, että Kangasalan isoimmassa Pikkolan koulussa vanhaa perinnettä oli kuitenkin uskallettu kunnioittaa ja omasta tahdostaan juhlaväki oli laulanut seisten Enkeli taivaan -virren viimeisen säkeistön. Ollaan rohkeasti suomalaisia ja pidetään yllä kristillisiä arvoja ja perinteitä.

Sirpa Pursiainen
KD Pirkanmaan piirin pj

Puhelinpalvelujen palvelumaksut kohtuuttomia vähävaraisille

Yhteiskunnallisesti lopulta pieni, mutta monelle taloudellisesti suuri asia ovat erilaiset puhelinpalvelumaksut. Hiljattain lainasin puhelintani eräälle työttömäksi jääneelle, jonka piti soittaa TE-toimistoon ilmoittautuakseen työttömäksi työnhakijaksi.

Kyseisellä henkilöllä ei ollut kuvallista henkilökorttia, eikä passia, joten hän ei ollut saanut pankissa uusittua tunnuslukulistaa aikaisemman hukuttua. Tästä syystä hän ei voinut myöskään käyttää työvoimahallinnon sähköistä järjestelmää ja soittaminen liittymästään ei ollut mahdollista tällaiseen palvelunumeroon.


Olin hyvin yllättynyt katsoessani myöhemmin puhelinlaskua. Tästä soitosta oli peritty 7,5 euron palvelumaksu. Mielestäni työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin soitettaessa ei saisi olla erillisiä palvelumaksuja. Näistä palvelumaksuista kärsivät vähävaraiset ja pahimmillaan muodostavat esteen asioiden hoitamiselle ja tarvittavien palvelujen saamiselle.

Sirpa Pursiainen
KD Pirkanmaan piirin pj

Kansallinen turvallisuus huomioitava lainsäädännössä

Al-Holin tilanne on nostanut esiin monia haasteita koskien ihmisoikeuksia, kansalaisten

oikeuksia ja lapsen oikeuksia. Suomi on oikeusvaltio, joka on lähtökohtana hyvä asia. Lainsäädäntöämme tulee kuitenkin selkeästi kehittää, jotta turvallisuuskysymykset voidaan huomioida tulevaisuudessa nykyistä paremmin päätöksenteossa.


Osallistuminen terrorististen toimintaan pitäisi olla tuomittava teko ja siitä pitäisi voida olla seurauksena aito elinkautinen. Käytännössä selkeä turvallisuusuhan aiheuttaja täytyy voida kyetä laillisesti pitämään vankilassa loppuelämänsä. Mikäli meillä olisi tällainen lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö, ei al-Holin leiriltä lasten ja aikuisten tuominen Suomeen olisi niin ongelmallista.

Osalla al-Holin äideistä on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus eli he eivät ole kantasuomalaisia. Mielestäni tällaisissa tilanteissa olisi syytä kehittää lainsäädäntöä sellaiseksi, että henkilö voisi menettää Suomen kansalaisuuden osoittaessaan, ettei halua elää suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän mukaisesti, vaan kiinnittyy terrorismia ihannoivaan maailmankuvaan. Tällaisessa tilanteessa kansalaisuus siten säilyisi viattomilla Suomessa syntyneillä lapsilla, mutta aikuinen voisi menettää kansalaisuuden. Mielestäni lainsäädännössä pitäisi olla mahdollisuus myös Suomen kansalaisuuden menettämiseen sellaisessa tilanteessa, jossa kantasuomalainen hakee kaksoiskansalaisuutta ja vastaavanlaisesti osoittaa haluavansa kiinnittyä terrorismia ihannoivaan maailmankuvaan, eikä haluaa elää suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän mukaisesti.

Tärkeintä olisi nyt käydä keskusteluja kansainvälisessä yhteistyössä al-Holin kurdiviranomaisten kanssa, jotta he olisivat valmiita luovuttamaan Suomeen lapset ilman vanhempiaan. Lastensuojeluprosessin virallinen puoli oikeuskäytäntöineen mahdollistaa lapsen kiireellisen huostaanoton ja yhteydenpitoa voidaan rajoittaa lapsen edun mukaisesti. Toki tilanne on haasteellinen, sillä kansainväliset ihmisoikeudet ja lapsen etu eivät ole tunnustettuja kyseisellä alueella, eikä suomalainen lainsäädäntö ole voimassa kyseisellä alueella sinänsä. Suomalaisen lainsäädäntöön kuuluvat lastensuojelun säädökset ovat kuitenkin tehty sinänsä koskemaan juurikin maamme lapsia. Uskon myös, että kansainvälinen laajempi ymmärrys ja hyväksyntä löytyy lasten auttamiselle.

Itseäni ihmetyttää, että asian tiimoilta osa tuntuu ajattelevan lasten äitien olevan tilanteessa uhreja. Äideillä on kuitenkin ollut vapaa tahto ja valinnanmahdollisuus alueelle muuttamiseen ja Isisin toimintaan eri tavoin sitoutumiseen. Mielestäni tämä ajattelu siitä, ettei äitejä saisi erottaa lapsistaan kuvaa osittain joskus Suomessakin viranomaisissa ajoittain ilmenevää vääristynyttä ajatusta siitä, ettei äiti voisi olla paha ja vahingollinen lapsiaan kohtaan. Joskus lapsen eheytymisen näkökulmasta on nimenomaan äärimmäisen tärkeää suojella lasta kaikilta väkivaltaisilta yhteyksiltä, johon sisältyy täysi yhteydenpidon rajoittaminen.

Sirpa Pursiainen
KD Pirkanmaan pj

Sanan- ja uskonnonvapaus on ihmisoikeus

Pidän täysin käsittämättömänä ja sivistysyhteiskuntaan kuulumattomina viime viikkojen uutisia sanan- ja uskonnonvapauden kaventamispyrkimyksistä. Demokraattiseen ja rauhaan pyrkivän sivistysyhteiskunnan periaatteisiin kuuluu keskeisenä asiana sanan- ja uskonnonvapaus. Ymmärtämys erilaisiin näkökulmiin ja katsomuksiin on pohjana ihmisyyttä ja erilaisuutta arvostavalle yhteiskunnassa, jossa jokaisella on vapaus ajatella ja elää vapaudessa.

Päivi Räsänen on siteerannut raamattua ja pohtinut synnin näkökulmasta oikeaa ja väärää. Mikäli tässä tutkinnassa päädyttäisin absurdisti siihen tulokseen, että Päivi Räsänen olisi toiminut jotakin ryhmää vastaan, tulisi samalla tuomita kaikki ne tahot, jotka pitävät lihansyöntiä vääränä. Suomen lainsäädännön mukaan lihantuotanto ja teurastus on laillista. Miksi kasvissyöjä saa tuomita ja pitää vääränä sitä, että joku kerskailee lihansyönnillään ottamalla kuvia ihraa ja vertatihkuvista liha-annoksistaan sen vuoksi, että kokee tällä olevan kytköksen ilmastonmuutokseen tai eläinoikeuksiin? Eikö Päivi Räsäsellä ole yhdenvertainen oikeus eettiseen ajatteluun ja uskontoon?

Lainsäädännön näkökulmasta herää itselleni väistämättä kysymys myös siitä, onko koko prosessissa syyllistytty rikoslain mukaiseen kunnianloukkaukseen Päivi Räsästä kohtaan? Räsänen on nimenomaisesti vastannut, ettei hän missään nimessä ole pyrkinyt tai pyrkimässä kiihottamaan mitään ihmisryhmää vastaan pohtiessaan eettis-moraalisia kysymyksiä raamatun valossa.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta jokaisella tulee olla oikeus maailmankatsomukseen: niin ateistilla, muslimilla kuin kristitylläkin. Laki antaa tietyt raamit asioille yhteiskunnassa, mutta käsitys synnistä, pelastuksesta, karmasta, ikuisesta elämästä, uudestisyntymisestä tai inkarnaatiosta kuuluvat sanan ja uskonnonvapauden piiriin ja ne eroavat eri uskonnoissa. Yhtälailla käsitys ja uskomus siitä, ettei Jumalaa ole, kuuluu sanan- ja uskonnonvapauden piiriin. Tilanne ei voi olla se, että kulloinkin vallassa oleva poliittinen taho pyrkii muuttamaan sen, mitä uskonnon- ja sananvapaus tarkoittaa.

Olen huolissani siitä, että tietyt tahot pyrkivät poistamaan omasta yhteiskunnastamme oman suomalaisen kulttuurihistoriamme kristillisine piirteineen kouluista ja päiväkodeista. Tavoite uskonnottomasta yhteiskunnasta pohjautuu vahvoihin uskomuksiin enkä pidä tällaista poliittista tavoitetta hyvänä. Ollaan mieluummin ylpeitä suomalaisuudesta ja kristillisestä kulttuuristamme ja hyväksytään se, etteivät kaikki ajattele samoin.

Sanan- ja uskonnonvapaus on koko EU-tasolla ja kansainvälisellä tasolla tunnustettu ihmisoikeus ja yleensä jokainen maa vaalii omia kulttuuriperinteitä. Ei kaiketi Suomi halua olla kehitysmaa ihmisoikeuksissa, koskien sanan ja uskonnonvapautta?

Sirpa Pursiainen

KD Pirkanmaan pj